Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie EN H1 HI HII H III H IV H V H VI
Navigatie EN tablet HI H I H II H III H IV H V H VI
Navigatie EN mob H1 H 1 H II H III H IV H V H VI

Research lifecycle

"Research data management concerns the organisation of data, from its entry to the research cycle through to the dissemination and archiving of valuable results. It aims to ensure reliable verification of results, and permits new and innovative research built on existing information." - DCC(1)


A research lifecycle from Research360.(2)

    Main points

Research data have a longer lifecycle than the period in which they were created. One way to look at it is by using a research lifecycle. The meaning of the data varies with every phase of the research cycle they are in.The image to the right depicts such a cycle.

A research lifecycle is intended to help illustrate how the various phases in the life of research data tie in with each other and how the choices you make in one phase influence the data quality in the other. A lifecycle helps to shift the short-term perspective to a long-term one: what is the intended purpose for these research data? How do you make sure that the choices you make when you collect data are robust enough to enable reuse and long-term storage? 


Research lifecycle from arXiv:0906.2549(3)
(click to enlarge).

 

There are many lifecycles in circulation and all are tailored to a user group’s needs. The image to the left is the lifecycle of environmental sensing research, in which the scientific output derived from it is depicted. 

Data archives focussing on long-term storage sometimes use the term 
digital curation lifecycle.(4) It provides a detailed description of the steps an archive takes after entering a dataset. The lifecycle comprises activities focusing on the primary goal of a data archive: long-term storage and availability.

 

Lifecycle Essentials 4 Data Support

In Essentials 4 Data Support we use a simplified research data lifecycle. We distinguish a planning phase (Chapter II)research phase (Chapter III) en user phase (Chapter III) (mouse over the images to read the corresponding text). 

Data lifecycle 3 fasen Onderzoeksfase Planfase Gebruiksfase
Data lifecycle Mobiel use Research Plan
Data lifecycle Mobiel use Research Plan

   An in-depth look 

  • There are quite a few data lifecycles in circulation. Staff of the University of Bath wrote an article(5) in which they compared the various models. What are the recurring elements in each lifecycle? 

   Sources and additional reading

  1. Whyte, A.; Tedds, J. (2011). Making the Case for Research Data Management. DCC Briefing Papers. Edinburgh: Digital Curation Centre. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/making-case-rdm
  2. University of Bath. Project Research360. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/IDCC11/photos/posters/Research360%20poster%20v3.pdf
  3. Pepe, A., e.a. (2009). From Artifacts to Aggregations: Modeling Scientific Life Cycles on the Semantic Web. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1002/asi.21263
  4. DCC. What is digital curation. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation 
  5. Ball, A. (2012). Review of Data Management Lifecycle Models. University of Bath. Retrieved from http://opus.bath.ac.uk/28587

Additional reading

  • Lenhardt, C.; Ahalt, S.; Blanton, B.; Christopherson, L.; Idaszak, R. (2013). Data Management Lifecycle and Software Lifecycle Management in the Context of Conducting Science. Retrieved from figshare http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.791561

    De auteurs van het artikel leggen er de nadruk op dat data niet alleen een levenscyclus hebben maar de bijbehorende software ook: "Much of what science software does is work with data".

   Your additions

What is your experience with research lifecycles? Do you prefer a particular lifecycle? If so, why?
Do you want to comment on this section? Lease let us know by posting a comment. 


Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Jan Heul - Heb nog geen ervaring met research life cyclus. Maar na het lezen van het "Bath" document zou ik willen kiezen voor een iets eenvoudiger model, vind de modellen zoals die in het artikel van Bath erg uitgebreid.

Zou ook willen pleiten voor een 3 fase model: planfase, onderzoeksfase en de publicatie-archieveringsfase

3 years 8 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Eric Rumondor - Na het lezen van het artikel van medewerkers van Universiteit van Bath geef ik de voorkeur aan het model van DCC. De complexe cyclus wordt d.m.v. een overzichtelijk model visueel gemaakt, waarvan ik denk dat alle noodzakelijke componenten er inzitten. Dat model is, denk ik, universeel te gebruiken voor alle disciplines. Daar zien we ook dat in principe "data" eeuwig kan zijn, behalve als bij "appraise & select" voor "dispose" is gekozen. Dit pleit dan ook voor een goed Preservatie Plan, immers de data zelf kan eeuwig zijn.

Wel is dit DCC model opgesteld vanuit de data manager. Dus voor de onderzoeker zal het model van I2S2 vollediger, het bevat ook de "proposal". Men herkent i.h.a. toch wel bij alle modellen een bepaald patroon: plan, use en research.
Een interessant punt wat ik wil noemen is: de Performance Indicator van een data, een indicator die aangeeft over het (her) gebruik van een dataset. Dit kan een specifieke actie zijn in "appraise & select".

3 years 7 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Marjo Bakker - Voor mijn leerdoel 'hoe ziet een goed RDM "spoorboekje" voor onderzoekers eruit?' vind ik de vereenvoudigde cyclus van de cursus prettig om mee te werken, zie ook de opmerking van Annemiek Kuil. Delen uit cycli uit het artikel kan ik gebruiken voor verdere invulling.

De DCC Curation Lifecycle model vind ik ook interessant. Ik realiseer me dat ik meer 'technische' kennis nodig heb over data; Dick Roorda pleitte daar tijdens de eerste cursusdag ook voor. Zijn 'intimiteit met data' vond ik wel een interessante uitspraak.

3 years 2 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Frank Jong - Leuk hoor die (pogingen tot) visualisaties van de Rsearch lifecycle. Het punt blijft vind ik: of te simpel, of zo gedetailleerd dat je totaal geen overzicht meer hebt. Volgens mij schakel je tijdens het proces steeds tussen de verschillende stadia en dat blijkt lastig te visualiseren.

2 years 3 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Lia van der Riet - Research lifecycles: zowel eenvoudige als complexe c.q. gedetaileerde lifecycles zijn van belang. Diversiteit aan lagen / layers. (Vergelijkbaar met een taxonomie in cirkelvorm). Daarmee kan ook de organisatie en het beheer van de opslag, het beheer, het archiveren en ook het delen van de onderzoeksdata goed in kaart worden gebracht en geanalyseerd. Waarmee ontbrekende schakels en blokkades bij verbindingen in de keten zichtbaar worden: effectief en efficient.

1 year 8 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Sindiswa Sota - For some reason I prefer this one...:
https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKx52D7MfNAhWODRoKHWvsAlcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdata.library.virginia.edu%2Fdata-management%2Flifecycle%2F&psig=AFQjCNFA6JBtCo6ri-Cf5g8LMCoil2aNxA&ust=1467104369590813

For me it is clear and straight forward, unlike many I have come across that are fancy and very confusing.

1 year 6 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Jerry Vries - De publicatiefase; is dat niet de overlap tussen "tijdens" en "na" het onderzoek?

11 months 5 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Erik Jansen - Er bestaan inderdaad nogal wat varianten op de Research LifeCycle. Deze vind ik persoonlijk erg overzichtelijk en duidelijk: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle

11 months 1 day ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Erik Jansen - Voor de liefhebbers een interessant artikel over de gevaren "sloppy science".
Van 28-31 mei is er een conferentie in Amsterdam over wetenschappelijke integriteit.
http://www.wcri2017.org/

11 months 1 day ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Lisette Bochev - Voor zover ik kan begrijpen, zegt het vereenvoudigde model 'lifecycle essentials 4 data support' meer iets over de cyclus van onderzoek, in plaats van de cyclus van onderzoeksdata. Want, in de planfase heb je volgens dit model sowieso nog geen data, je schrijft je onderzoeksvoorstel, waarin je vooruit loopt op de te verwachten resultaten. De onderzoeksdata zelf doorlopen deze fase van de cyclus niet. Research 360 verwoordt het beter door te spreken over een research lifecycle en daarin als het ware het moment van onderzoek aan te geven waarin de onderzoeksdata verzameld, gegenereerd, etc,. worden

10 months 2 weeks ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

RDNL uses cookies. More information Close