Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie EN HVI H I H II H III H IV H V H VI
Navigatie EN tablet HVI H I H II H III H IV H V H VI
Navigatie EN mob H6 H I H II H III H IV H V H VI

Data support

   Chapter VI - overview

What influence sphere does a data supporter operate in? What questions do researchers have? How do you engage in a discussion with them? How do you organise data support? In this chapter, you’ll learn more about these issues.

H6 keuze EN influence supply demand FOBO cases

   Learning objectives

After finishing this chapter:

  • You will have become aware of the influence spheres you, as a data supporter, move in;
  • You will have received handles to engage in a discussion with your client as a data supporter;
  • You will be able to explain how the RDNL front office - back office model may serve as one of the ways to organise data support.

Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Bert Huizing - Het krachtenveld is zeer gevarieerd en veelzijdig;
Ja, ik heb een eerste sta[ gezet op weg naar de kennis die nodig is in het gesprek met mijn klanten;
Ja, het geeft structuur en een verdeling van taken;
Wat is ook interessant vind zijn de stappen datalab > institutuutsrepository > definitieve archievering.
Ik kom zeker nog een keer terug bij deze cursus.

3 years 8 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Gusta Drenthe - In een congresverslag begin juni dit jaar (DARTS 4: Discover Academic Research Training and Support, onderdeel van de Academic & Research Libraries Group, UK) was 1 bijdrage gewijd aan de stand van zaken wat betreft kennis onder Engelse "subject and liaison librarians" over research data management. Ze vergeleken het met een onderzoek van 2 jaar terug (Reskilling for research / RLUK, 2012). Het is goed te zien hoe de kennis behoorlijk is toegenomen en dat RDM adviezen en trainingen steeds meer deel uitmaken van hun werk. Hopelijk gaat dat bij ons net zo! Zie http://www.slideshare.net/ARLGSW/tag/darts4 voor de powerpoints.

3 years 6 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Jitka Vavra - Bij de RUG komen vragen over data support binnen via een e-mailadres bij de Research Data Office (RDO). Deze worden daar door een persoon of direct beantwoord, of doorgestuurd naar een bibliotheekmedewerker die deel uitmaakt van de "Dienstenteam Datamanagement". Deze heeft verder (face-to-face) contact met de klant om de vraag verder te inventariseren of beantwoorden (in overleg met de RDO). Een front office/back office structuur zoals hier boven geschetst is bestaat niet.

3 years 1 month ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Marieke Polhout - Bij de RUG wordt het FO-BO-model misschien niet toegepast, maar bij andere organisaties wel degelijk. De cursus is ook bedoeld om ervaringen uit te wisselen, het is interessant om te zien hoe andere organisaties hun datamanagement (willen gaan) inrichten.

2 years 5 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Erik Jansen - Via een nieuwsbrief van OCLC stuitte ik op een interessant artikel met de titel: Librarians' Perspectives on the Factors Influencing Research Data Management Programs. Het beschrijft factoren die van invloed zijn op bibliotheken (medewerkers) bij de invulling en uitvoering van hun RDM support activiteiten. De url naar het artikel (preprint): http://crl.acrl.org/content/early/2017/01/30/crl17-1029.full.pdf+html

10 months 1 week ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

RDNL uses cookies. More information Close