Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie Hoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI
Navigatie Hoofdstuk I Tablet IV III II I V VI
Navigatie Hoofdstuk I Mobiel IV III I II V VI

Research lifecycle

"Research data management concerns the organisation of data, from its entry to the research cycle through to the dissemination and archiving of valuable results. It aims to ensure reliable verification of results, and permits new and innovative research built on existing information." - DCC(1)


Een research lifecycle afkomstig van Research360.(2)

    Hoofdlijnen

Onderzoeksdata hebben een langere levensduur dan het moment waarop ze ontstaan. Ze hebben een verschillende betekenis in verschillende fasen van een onderzoekscyclus. Een manier om hiernaar te kijken is met een zogeheten research lifecycleIn het plaatje hiernaast zie je een voorbeeld van zo'n cyclus.

Een research lifecycle is bedoeld als een hulpmiddel om in beeld te brengen hoe de verschillende fasen in het leven van onderzoeksdata op elkaar aansluiten en hoe de keuzes die je maakt in de ene fase de datakwaliteit in de andere fase beïnvloeden. Een lifecycle helpt om het perspectief van de korte termijn naar de lange termijn te verschuiven: wat willen we met deze onderzoeksdata? Hoe zorg je er voor dat de keuzes die je bij het verzamelen van de data maakt robuust genoeg zijn om hergebruik en langetermijnbewaring mogelijk te maken?


Research lifecycle afkomstig uit arXiv:0906.2549(3)
(klik om te vergroten).

Er zijn vele lifecycles in omloop, toegespitst op wat een gebruikersgroep nodig heeft. In het plaatje hiernaast zie je een research lifecycle van environmental sensing onderzoek waarin de wetenschappelijke output staat die uit het onderzoek ontspringt. 

Data-archieven die zich toespitsen op langetermijnbewaring spreken soms van een digital curation lifecycle.(4) Hierin zijn de stappen die een archief neemt na het opnemen van een dataset meer in detail uitgewerkt. De lifecycle bevat activiteiten die gericht zijn op het primaire doel van een data-archief: langetermijnbewaring en terbeschikkingstelling.

Lifecycle Essentials 4 Data Support

In de opzet van de cursus Essentials 4 Data Support hanteren we een vereenvoudigde levenscyclus van onderzoeksdata. We onderscheiden een planfase (Hoofdstuk II)onderzoeksfase (Hoofdstuk III) en gebruiksfase (Hoofdstuk III) (beweeg met je muis over de plaatjes voor de bijbehorende tekst).

Data lifecycle 3 fasen Onderzoeksfase Planfase Gebruiksfase
Data lifecycle Mobiel use Research Plan
Data lifecycle Mobiel use Research Plan

  De diepte in 

  • Er zijn nogal wat data lifecycles in omloop. Medewerkers van de Universiteit van Bath schreven een artikel(5) waarin ze de diverse modellen vergelijken. Welke elementen zie je in elke lifecycle steeds terugkomen?

   Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten

  1. Whyte, A.; Tedds, J. (2011). Making the Case for Research Data Management. DCC Briefing Papers. Edinburgh: Digital Curation Centre. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/making-case-rdm
  2. University of Bath. Project Research360. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/IDCC11/photos/posters/Research360%20poster%20v3.pdf
  3. Pepe, A., e.a. (2009). From Artifacts to Aggregations: Modeling Scientific Life Cycles on the Semantic Web. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1002/asi.21263
  4. DCC. What is digital curation. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation 
  5. Ball, A. (2012). Review of Data Management Lifecycle Models. University of Bath. Retrieved from http://opus.bath.ac.uk/28587

Verder lezen

  • Lenhardt, C.; Ahalt, S.; Blanton, B.; Christopherson, L.; Idaszak, R. (2013). Data Management Lifecycle and Software Lifecycle Management in the Context of Conducting Science. Retrieved from figshare http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.791561

    De auteurs van het artikel leggen er de nadruk op dat data niet alleen een levenscyclus hebben maar de bijbehorende software ook: "Much of what science software does is work with data".

   Jouw toevoegingen

Wat is jouw ervaring met research lifecycles? Heb je een voorkeur voor één bepaalde lifecycle? Zo ja, waarom?
Heb je andere opmerkingen bij deze paragraaf? Laat het weten in de comments.


Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Jan Heul - Heb nog geen ervaring met research life cyclus. Maar na het lezen van het "Bath" document zou ik willen kiezen voor een iets eenvoudiger model, vind de modellen zoals die in het artikel van Bath erg uitgebreid.

Zou ook willen pleiten voor een 3 fase model: planfase, onderzoeksfase en de publicatie-archieveringsfase

3 years 8 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Eric Rumondor - Na het lezen van het artikel van medewerkers van Universiteit van Bath geef ik de voorkeur aan het model van DCC. De complexe cyclus wordt d.m.v. een overzichtelijk model visueel gemaakt, waarvan ik denk dat alle noodzakelijke componenten er inzitten. Dat model is, denk ik, universeel te gebruiken voor alle disciplines. Daar zien we ook dat in principe "data" eeuwig kan zijn, behalve als bij "appraise & select" voor "dispose" is gekozen. Dit pleit dan ook voor een goed Preservatie Plan, immers de data zelf kan eeuwig zijn.

Wel is dit DCC model opgesteld vanuit de data manager. Dus voor de onderzoeker zal het model van I2S2 vollediger, het bevat ook de "proposal". Men herkent i.h.a. toch wel bij alle modellen een bepaald patroon: plan, use en research.
Een interessant punt wat ik wil noemen is: de Performance Indicator van een data, een indicator die aangeeft over het (her) gebruik van een dataset. Dit kan een specifieke actie zijn in "appraise & select".

3 years 7 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Marjo Bakker - Voor mijn leerdoel 'hoe ziet een goed RDM "spoorboekje" voor onderzoekers eruit?' vind ik de vereenvoudigde cyclus van de cursus prettig om mee te werken, zie ook de opmerking van Annemiek Kuil. Delen uit cycli uit het artikel kan ik gebruiken voor verdere invulling.

De DCC Curation Lifecycle model vind ik ook interessant. Ik realiseer me dat ik meer 'technische' kennis nodig heb over data; Dick Roorda pleitte daar tijdens de eerste cursusdag ook voor. Zijn 'intimiteit met data' vond ik wel een interessante uitspraak.

3 years 2 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Frank Jong - Leuk hoor die (pogingen tot) visualisaties van de Rsearch lifecycle. Het punt blijft vind ik: of te simpel, of zo gedetailleerd dat je totaal geen overzicht meer hebt. Volgens mij schakel je tijdens het proces steeds tussen de verschillende stadia en dat blijkt lastig te visualiseren.

2 years 3 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Lia van der Riet - Research lifecycles: zowel eenvoudige als complexe c.q. gedetaileerde lifecycles zijn van belang. Diversiteit aan lagen / layers. (Vergelijkbaar met een taxonomie in cirkelvorm). Daarmee kan ook de organisatie en het beheer van de opslag, het beheer, het archiveren en ook het delen van de onderzoeksdata goed in kaart worden gebracht en geanalyseerd. Waarmee ontbrekende schakels en blokkades bij verbindingen in de keten zichtbaar worden: effectief en efficient.

1 year 8 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Sindiswa Sota - For some reason I prefer this one...:
https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKx52D7MfNAhWODRoKHWvsAlcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdata.library.virginia.edu%2Fdata-management%2Flifecycle%2F&psig=AFQjCNFA6JBtCo6ri-Cf5g8LMCoil2aNxA&ust=1467104369590813

For me it is clear and straight forward, unlike many I have come across that are fancy and very confusing.

1 year 6 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Jerry Vries - De publicatiefase; is dat niet de overlap tussen "tijdens" en "na" het onderzoek?

11 months 5 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Erik Jansen - Er bestaan inderdaad nogal wat varianten op de Research LifeCycle. Deze vind ik persoonlijk erg overzichtelijk en duidelijk: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle

11 months 1 day ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Erik Jansen - Voor de liefhebbers een interessant artikel over de gevaren "sloppy science".
Van 28-31 mei is er een conferentie in Amsterdam over wetenschappelijke integriteit.
http://www.wcri2017.org/

11 months 1 day ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Lisette Bochev - Voor zover ik kan begrijpen, zegt het vereenvoudigde model 'lifecycle essentials 4 data support' meer iets over de cyclus van onderzoek, in plaats van de cyclus van onderzoeksdata. Want, in de planfase heb je volgens dit model sowieso nog geen data, je schrijft je onderzoeksvoorstel, waarin je vooruit loopt op de te verwachten resultaten. De onderzoeksdata zelf doorlopen deze fase van de cyclus niet. Research 360 verwoordt het beter door te spreken over een research lifecycle en daarin als het ware het moment van onderzoek aan te geven waarin de onderzoeksdata verzameld, gegenereerd, etc,. worden

10 months 2 weeks ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

RDNL maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten