Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie Hoofdstuk III Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI
Navigatie HIII tablet I II III IV V VI
Navigatie Hoofdstuk III mobiel I II III IV V VI

De onderzoeksfase

   Hoofdstuk III in vogelvlucht

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal zogeheten good practices om onderzoeksdata 'veilig' en vindbaar te houden. 

H3_keuzepagina opslag en backup Organiseren Metadata Data formaten Data labs Verzamelen

  Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Heb je een globaal overzicht van de verschillende manieren om onderzoeksdata op te slaan, te backuppen, te organiseren en te documenteren; 
  • Kun je aangeven welke dataformaten zich lenen voor langetermijnopslag van onderzoeksdata;
  • Kun je de voor- en nadelen van verschillende opslagstrategieën benoemen;
  • Ken je een aantal datalabs en kun je de karakteristieken van een datalab benoemen.

Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

No comments

RDNL maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten