Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie Hoofstuk IV Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI
Navigatie HIV tablet I II III IV V VI
Navigatie Hoofdstuk IV mobiel I II III IV V VI

Gebruiksfase

   Hoofdstuk IV in vogelvlucht

In dit hoofdstuk staat het plukken van de vruchten van onderzoeksdata centraal.  Wat komt er allemaal kijken bij het archiveren van onderzoeksdata? Hoe zorgt een onderzoeker ervoor dat zijn onderzoeksdata 'gezien worden'? Hoe zorgt hij ervoor dat zijn data meetellen als citeerbare onderzoeksoutput? Hoe kun je onderzoeksdata die al (open access) beschikbaar zijn vinden?

In de illustratie hieronder staat de indeling van dit hoofdstuk weergegeven. In dit hoofdstuk krijgt het onderwerp 'data archiveren' extra aandacht. Onder de paragraaf 'data archiveren' vallen daarom nog vijf extra paragrafen.

H4_keuzepagina data archiveren data publiceren data citeren zoeken naar data data hergebruiken selectie processing metadata data seal kostenmodellen

   Leerdoelen

Na dit hoofdstuk:

  • Weet je wat een data-archief is en ken je een aantal ingangen om data archieven en datasets te vinden;
  • Kun je de seletiecriteria benoemen die bepalen of een dataset voor opname in een data-archief in aanmerking komt;
  • Kun je het belang van certificering voor data-archieven benoemen;
  • Kun je diverse vormen van data publicatie benoemen;
  • Weet je wat datacitatie is, wat de voordelen zijn, welke partijen een rol spelen bij het mogelijk maken van datacitatie, wat een DOI is en hoe je deze kunt registreren.

Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

No comments

RDNL maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten