Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie Hoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI
Navigatie Hoofdstuk I Tablet IV III II I V VI
Navigatie Hoofdstuk I Mobiel IV III I II V VI

Onderzoeksdata

    Hoofdlijnen

Wat een onderzoeker onder 'onderzoeksdata' verstaat, hangt af van de betekenis die zijn data hebben in het onderzoeksproces. En dat verschilt per wetenschapsdiscipline. 

Onderzoeksdata bestaan in vele formaten, leesbaar met evenzoveel verschillende typen software. In de accordeon hieronder zie je een aantal Engelstalige definities van onderzoeksdata.  

Research data means data in the form of facts, observations, images, computer program results, recordings, measurements or experiences on which an argument, theory, test or hypothesis, or another research output is based. Data may be numerical, descriptive, visual or tactile. It may be raw, cleaned or processed, and may be held in any format or media.(1)

Research data is defined as recorded factual material commonly retained by and accepted in the scientific community as necessary to validate research findings.(2)

Research data: Collected, observed or created for the purpose of analysis to produce and validate original research results.(3)

Research data is the material underpinning a research assertion.(4)

Medewerkers van de Universiteit van Southampton hebben een document gemaakt(5) waarin ze vijf manieren definiëren om naar onderzoeksdata te kijken:

 • De manier waarop data verzameld worden.
  • door experimenten, simulaties, observaties, afgeleide data, bronnenonderzoek (reference data).

 • De vormen waarin data voorkomen.
  • bijvoorbeeld tekstdocumenten, spreadsheets, labjournaals, logboeken, vragenlijsten, softwarecode, transcripten, codeboeken, audio- en video-opnames, foto's, monsters, dia's, artefacten, modellen, scripts, databases, metadata, etc.     

 • De formaten waarin data elektronisch worden opgeslagen.
 • De grootte (het volume) van de data files.
 • De fase van de research lifecycle waarin onderzoeksdata zich bevinden.

   Oefenen 

Deze oefening is afkomstig uit RDM Rose, activity sheet 5.2.2. Het is een facultatieve oefening die je kunt doen als je meer gevoel wilt krijgen bij het begrip onderzoeksdata.   

Case studies

Op page 6-22 van Scott et al. (2016) vind je vijf case studies op het gebied van onderzoeksdata in: 

 1. medisch onderzoek
 2. materiaalkunde
 3. aerodynamica
 4. scheikunde
 5. archeologie

Bekijk één case study in detail en beantwoord dan de volgende twee vragen:

 • Herken je de vijf manieren om naar onderzoeksdata te kijken? Hoe?
 • Benoem een aantal mogelijke vraagstukken die onderzoekers hebben (of kunnen krijgen) bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata.

Als je wilt, kun je je bevindingen op het forum schrijven.

  Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten

Bronnen

 1. Queensland University of Technology. (2013). Management of Research data. Retrieved from http://www.mopp.qut.edu.au/D/D_02_08.jsp
 2. EPSRC, Engineering and Physical Sciences Research Council. Scope. Retrieved from www.epsrc.ac.uk/about/standards/researchdata/scope/
 3. Crossley, J.; Stewart, J. (2013). Managing research data. Retrieved from http://www.scribd.com/doc/138079216/Managing-Research-Data
 4. University of Sheffield. (2013, September 2). Research data management: what is research data? [blog]. Retrieved from http://researchdatamanagement.blogspot.co.uk/2013/09/what-is-research-data.html?m=1
 5. Scott, M. (2013). Introducing Research Data, University of Southampton. Retrieved from https://eprints.soton.ac.uk/403440/1/introducing_research_data.pdf

Verder lezen 

  Jouw toevoegingen

Heb jij een opmerking over deze paragraaf? Een toevoeging in de vorm van een andere definitie van onderzoeksdata of een aanvullende bron? Laat het hieronder in de comments weten 


Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Frans de Liagre Böhl - Inhet artikel van Scott et al. worden vijf manieren om naar research data te kijken onderscheiden. De twee manier is gekenschetst door de ´form of research´. Ter verduidelijking wordt een aantal vormen van research opgevoerd. Ik krijg de indruk dat deze opsomming gemankeerd is; ´spreadsheet´ of ´Laboratory notebooks, field notebooks and diaries´ schijnen mij geen vormen van onderzoek, hooguit manieren om de resultaten van een vorm van onderzoek vast te leggen. Zie ik wat over het hoofd?

1 year 3 months ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!

S Bohle - E-science has been more broadly interpreted since then, as "the application of computer technology to the undertaking of modern scientific investigation, including the preparation, experimentation, data collection, results dissemination, and long-term storage and accessibility of all materials generated through the scientific process. These may include data modeling and analysis, electronic/digitized laboratory notebooks, raw and fitted data sets, manuscript production and draft versions, pre-prints, and print and/or electronic publications." https://en.wikipedia.org/wiki/E-Science (Bohle, S. "What is E-science and How Should it Be Managed?" Nature.com, Spektrum der Wissenschaft (Scientific American), http://www.scilogs.com/scientific_and_medical_libraries/what-is-e-science-and-how-should-it-be-managed/.)

1 year 3 weeks ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Erik Jansen - In het artikel van Scott et al. wordt voor backups verwezen naar enkele non-free alternatieven waaronder Dropbox. Wat niet vermeldt wordt is dat je niet weet op welke server in de wereld je data worden opgeslagen. In welke gevallen is dit iets om rekening mee te houden?

11 months 5 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Research Data Netherlands - @Erik: het stellen van de vraag is het suggereren van een antwoord... Als het, al is het "maar" om het principe, noodzakelijk of wenselijk is dat je data onder Nederlandse of Europese jurisdictie vallen, is Dropbox af te raden. Voor veel Nederlandse onderzoekers is SURFdrive een goed en soms ook verplicht alternatief.

11 months 4 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Rob Oosterling - De link naar Scott geeft een error: EPrints System Error
Error connecting to database: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)

6 months 3 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Rahul Thorat - I am very familiar with experiment conducted in section materials science. The research data is gathered by conducting experiment on a square rod with a crack to measure the fatigue resistance of the material (when and how the material will fail, given the repeated stress cycle). This is an example of indirect experimental data because you cannot measure the property (fatigue resistance) directly. The computer measures signals from the voltmeter, the potential difference (strain in the material) caused by the material as a reaction to applied stress cycles (N), hence da/dN.

Storage of data: The strain in the material is interpreted as potential difference. The potential difference from the instrument is converted, with a signal processor, into tangible format like a csv file with columns, (time, signal (mV)).
Manage the data: Mere signal does not mean anything. The conversion of signal (mV) into the strain in the materials (usually distance unit, micrometer in this respect) is necessary. Most of the signal processor comes with a standard procedure of conversion. Further the instrument needs calibration, without which, it is hard to convince anybody that you have a legitimate data. The standards are the best practice within given industry of signal processing for such experiment. Pay attention!! the standards can vary from material to material!
Archive the data: Once the conversion of the signals is done in the csv management program like Excel, it becomes easier to observe, clean, plot and draw data for conclusions. The archiving can also be done by saving the worksheet as a csv file.
Share the data: Anybody with program for managing csv file (Excel, origin, Matlab environment, R enviornment) can use the data. However it becomes very important to have metadata of the experiment : why you did the experiment, which material, the instruments used, naming of the columns etc.

5 months 1 week ago · 
Rating: 4.0 of 5. 1 vote(s).
I like maybeLike · 

RDNL maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten