Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie Hoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI
Navigatie Hoofdstuk I Tablet IV III II I V VI
Navigatie Hoofdstuk I Mobiel IV III I II V VI

Open data

"A piece of data or content is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike." - Open Knowledge Foundation Network(1)


Hoe open zijn de data?

  Hoofdlijnen

Waar hebben we het over als we het over open data hebben? Open data laten zich in meerdere verschijningsvormen aan het publiek zien en daarom is het zinvol verschillende categorieën van openheid te onderscheiden. De auteurs van de folder 'Hoe open is het'(2) doen dit voor open access tot wetenschappelijke publicaties. Op een vergelijkbare manier zijn onderzoeksdata in categorieën van openheid te verdelen. Want hoe open zijn de data? Wat mag en kan ik ermee? 

Het simpelweg beschikbaar stellen van data - toegang geven - is vaak niet voldoende om de data te mogen hergebruiken. Dan moeten de data in een formaat en onder een licentie beschikbaar zijn die hergebruik toestaan. Als de data daarnaast ook nog beschikaar zijn in een linked dataformaat dan levert dat nieuwe gebruiksmogelijkheden op. Linked data hebben een bepaalde structuur(3) die technische interoperabiliteit van datasets toestaat. Op deze manier kunnen data uit verschillende bronnen gemakkelijker aan elkaar gekoppeld worden.  

In de image map hieronder zie je een voorstelling van diverse gradaties van openheid van onderzoeksdata (mouse-over de plaatjes voor de tekst). Met een toenemende mate van openheid wordt het makkelijker om nieuwe kennis uit bestaande kennis te vergaren.  

Stagesofopendata II 1 III IV

"While Open Data refers to data freely available without restrictions, Linked Data is refereeing to machine-readable data and semantically linked. Therefore data can be open but not linked or linked but not open, however if data is open and linked it then becomes Linked Open Data." - COAR(3)

  Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten

  1. Open Knowledge Foundation Network. Open definition. Retrieved from opendefinition.org
  2. Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition and Public Library Science. (2014). How open is it? Open Access spectrum. [eprint]. Retrieved from https://www.plos.org/files/HowOpenIsIt_English.pdf
  3. COAR. (2014, January 10). 7 things you should know about linked  data. Retrieved from http://eprints.rclis.org/21139/2/COAR.pdf
  4. Berners-Lee, T. (2009, June 18). Linked data: design issues. Retrieved from http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

Verder lezen


Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Elmar Beekman - Open Definition 2.1 stated in http://opendefinition.org/od/2.1/en/ (2017-02-04):
"Knowledge is open if anyone is free to access, use, modify, and share it — subject, at most, to measures that preserve provenance and openness."

11 months 1 week ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

RDNL maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten