Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie Hoofdstuk II Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI
Navigatie HII tablet I II III IV V VI
Navigatie Hoofdstuk 2 Mobiel I II III IV V VI

Onderzoeksontwerp

   Hoofdlijnen

Nog voordat een onderzoeker begint met het verzamelen van onderzoeksdata, schrijft hij een onderzoeksvoorstel of research proposal. Een onderzoeker maakt als het ware een ontwerp van zijn onderzoek.

In zijn onderzoeksvoorstel(1),(2) omschrijft hij:

 • waar zijn onderzoek over gaat.
 • wat er al in de wetenschappelijke literatuur over te vinden is.
 • een review van bestaande datasets op mogelijkheden voor hergebruik (voor theoretisch onderzoek geldt dit niet per se).
 • tot welke onderzoeksvragen en hypotheses dat leidt.
 • op welke manier hij onderzoeksdata gaat verzamelen en analyseren (onderzoeksmethoden) en hoe hij verwacht dat dit proces tot een antwoord op zijn onderzoeksvragen leidt.
 • vaak ook een planning van het onderzoek.

Aan de tekentafel van het onderzoeksontwerp

Een onderzoeksmethode is een methode om data te verzamelen. Daarbij maakt een onderzoeker gebruik van bepaalde instrumenten/tools. Welke methode(n) dat zijn, hangt af van:

 • de onderzoeksvragen.
 • de huidige stand der wetenschap.
 • tradities in het betreffende onderzoeksgebied.

Een onderzoeker gebruikt zelden één enkele onderzoeksmethode. De methode kan per fase verschillen. Een onderzoeker zet bijvoorbeeld eerst vragenlijsten uit om een onderwerp in kaart te brengen en zet vervolgens interviews in om meer informatie in te winnen.  

In de tabel zie je een aantal eenvoudige voorbeelden van veelvoorkomende onderzoeksmethoden, gecombineerd met het instrument waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd en de datadocumentatie die in deze fase gebruikt kan worden.
Een codebook(3) is een soort legenda bij de data files. Je kunt erin vinden welke variabelen in de databestanden staan en wat de gebruikte coderingen betekenen. Met behulp van een dagboek en labjournaal documenteren onderzoekers het dataverzamelingsproces.

OnderzoeksmethodeInstrumentDatadocumentatie
Survey-onderzoekVragenlijstenCodebook
Case studyCombinatie van interviews en observatiesDagboek
Experimenteel onderzoek in een laboratoriumMeting of observatieLabjournaal


Steeds vaker eisen financiers dat een datamanagementplan onderdeel uitmaakt van het onderzoeksvoorstel. Hetzij ín de vorm van een data paragraaf, hetzij een datamanagementplan als appendix bij het onderzoeksvoorstel.  Hier lees je meer over in de paragraaf datamanagementplanning

  Cases 

Hieronder staan drie Research Proposals. Hoe uitgebreid gaan deze voorstellen in op het verzamelen en analyseren van onderzoeksdata? Welke aspecten worden behandeld en welke niet? 

Tim Riswick, Radboud Universiteit Nijmegen, schreef het onderzoeksvoorstel(5) getiteld: 

'Between Affection and Hostility: Sameness and Difference in the Mortality Chances of Brothers and Sisters in Taiwan and the Netherlands, 1860-1940'.

Een project research proposal(6) van de Universiteit van Potsdam, getiteld:

'Differentiated linguistic and genetic exploration of language  impairments and disorders with a biolinguistic approach to language faculty and language  design (UG)'.

Het onderzoeksvoorstel van Radan Šuba(7), TU Delft, getiteld:

'Content of variable-scale maps'. 

  De diepte in 

Cursussen Research Design maken vaak onderdeel uit van het curriculum van master studenten en van opleidingsprogramma voor PhD's. Een paar voorbeelden:

Wil je je nog verder verdiepen in het onderwerp? Neem de onderzoekdiscipline in gedachten en zoek naar informatiebronnen met trefwoorden zoals 'Experimental Design', 'Research Design' en 'Research Methods' in de titel.  

Hieronder staat bijvoorbeeld een tweetal boeken. De eerste richt zich op de sociale wetenschappen; de tweede op de life sciences:

 • Creswell, J.W. (2013). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publishers. 
 • Ruxton, G.D. (2010). Experimental design for the life sciences. Oxford University Press. 

 

 

   Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten

 1. University of Exeter. Guide to writing a PhD proposal. Retrieved from http://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/webteam/shared/postgraduate/pdfs/A_Guide_to_Writing_your_PhD_Proposal.pdf
 2. Hanzehogeschool Groningen. (2013). The research proposal. Retrieved from http://www.hanze.nl/eng/search?k=research proposal#
 3. Lavrakas, P.J. (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods. Codebook [encyclopedia entry]. Retrieved from http://methods.sagepub.com/reference/encyclopedia-of-survey-research-methods/n69.xml
 4. Riswick, T. (2013). Extended PhD-proposal for the Posthumus Institute. Retrieved February 20, 2014 from http://riswick.org/Posthumus_Extended_Proposal_TimRiswick_online.pdf
 5. Universiteit van Potsdam. (2013). Differentiated linguistic and genetic exploration of language  impairments and disorders with a biolinguistic approach to language faculty and language design (UG). Retrieved from http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/kosta/Research_Project.pdf
 6. Šuba, R. (2013). Content of Variable-scale Maps. PhD Research Proposal. Retrieved from http://www.gdmc.nl/publications/reports/GISt64.pdf
 7. Studiegidsen 2013-2014 Radboud Universiteit Nijmegen. Vak: Research Methodology. Retrieved from http://www.studiegids.science.ru.nl/2013/management/prospectus/bedrijfskunde/course/30780/
 8. TU Delft Graduate School. Vak: R1.A1 Research Design. Retrieved from http://www.tudelft.nl/en/study/phd-at-tu-delft/doctoral-education-programme/training-programme/r1a1-research-design/ 
 9. RUG. GSMS courses. Course: study design in clinical epidemiology. Retrieved from http://www.rug.nl/ocasys/umcg/vak/show?code=GKCPE004

Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

Rob Oosterling - De Potsdam case is niet meer beschikbaar: http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/kosta/Research_Project.pdf

6 months 3 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Rob Oosterling - De research design course van Tu Delft is niet meer beschikbaar: http://www.tudelft.nl/en/study/phd-at-tu-delft/doctoral-education-programme/training-programme/r1a1-research-design/

6 months 3 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

Ellen Verbakel - Beste Rob, hartelijke dank voor je feedback! We gaan binnenkort over naar een verbeterde versie van de website. Als ik nu de links aanpas, worden de aanpassingen niet meegenomen. Zodra we 'over' zijn, zal ik de links aanpassen.

6 months 3 days ago · 
Not rated yet. Be the first who rates this item!
I like maybeLike · 

RDNL maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten