Print Pages

Access Page via Rule

Track Page Visit

Visited Pages JQuery

Navigatie Hoofstuk V Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI
Navigatie HV tablet I II III IV V VI
Navigatie Hoofstuk V mobiel I II III IV V VI

Data, wetten en beleid

   Hoofdstuk V in vogelvlucht

Dit hoofdstuk omvat het wettelijke kader waar je mee te maken kan krijgen bij het delen en archiveren van onderzoeksdata en de omgang daarmee in de praktijk.  

H5_keuzepagina de praktijk de wet licenties beleid

   Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Kun je benoemen welke wetten er een rol spelen bij de omgang met onderzoeksdata en kun je aangeven wat die wetten ongeveer inhouden;
  • Heb je handvatten om onderzoekers te adviseren bij het balanceren tussen wet en praktijk;
  • Weet je wat de rol van licenties is bij het delen van onderzoeksdata en kun je verschillende typen licenties benoemen.

Like · Dislike 1 ·  
Not rated yet. Be the first who rates this item!

No comments