Competenties

In de cursus Essentials 4 Data Support werken we aan de volgende competenties: 

 

Competentie Uitleg
Vaardig omgaan met ICT Gebruikt de beschikbare informatietechnologie op een efficiënte manier.
Ondernemen Streeft naar het verbeteren van data diensten in reactie op veranderende behoeften in het werkveld. Houdt trends in het beroep in de gaten, weet waar kennis te halen is (netwerken) en verspreidt belangrijke informatie naar sleutelfiguren in de organisatie. 
Doet regelmatig onderzoek naar de behoeften in het werkveld, b.v. met behulp van vragenlijsten, interviews of zogeheten focus groepen. 
Draagt actief bij aan de ontwikkelingen in het werkveld door congressen, trainingen, cursussen bij te wonen (en te organiseren).
Systemisch kijken Erkent dat data slechts een deel uit maken van de wetenschappelijke levenscyclus en kent de betekenis van data voor het onderzoek. Ziet data- en informatiediensten als deel van een groter geheel waarbinnen beslissingen worden genomen.
Adviesvaardig zijn Kan onderzoekers adviseren of doorverwijzen bij vragen over data management zoals duurzame data formaten, data documentatie, data opslag, data citatie (persistent identifiers), het opstellen van een data management plan (DMP), intellectueel eigendom en de eisen die door de geldverstrekker aan data management worden gesteld.
Is zich bewust van weerstanden of twijfels van klanten en kan aansluiten bij de beleving van de klant. Vraagt feedback op zijn adviesvaardigheden en past zijn gedrag daarop aan.
Samenwerken Onderzoekt hoe samenwerking met anderen (medewerkers, instellingen, onderzoekers) kan leiden tot een betere dienstverlening.
Erkent de noodzaak van een forum waar data supporters met elkaar kunnen communiceren en samen een vuist kunnen maken op belangrijke thema's zoals data policies, copyright en globale informatie-infrastructuur.
Neemt verantwoordelijkheid voor zijn bijdrage in deze samenwerkingsverbanden.