Begrippen

   Hoofdstuk I in vogelvlucht

Dit hoofdstuk behandelt een paar basisbegrippen waar je tijdens de cursus steeds naar terug kunt grijpen. Als je de complete cursus volgt, dienen deze eerste bouwstenen ook als achtergrondinformatie voor de actualiteitsopdracht.

   Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Kun je aangeven welke gegevens we onder onderzoeksdata scharen;
  • Weet je wat er onder open data wordt verstaan en kun je de verschillende gradaties van openheid benoemen;
  • Kun je uitleggen dat de betekenis die onderzoeksdata hebben, verschilt per doelgroep en per fase in de levenscyclus (research lifecycle);
  • Heb je een globaal overzicht van veel voorkomende termen in het werkveld van de data supporter;
  • Ken je een aantal informatiebronnen die je verder kunnen helpen om up-to-date te raken in het werkveld.

    Opdracht

Nadat je de onderdelen van dit hoofdstuk hebt doorgenomen, ga je de quizvragen maken en ga je aan de slag met de actualiteitsopdracht. Dit is een opdracht die gedurende het hele online gedeelte van de cursus doorloopt.


botMessage_toctoc_comments_9210