Research lifecycle

"Research data management concerns the organisation of data, from its entry to the research cycle through to the dissemination and archiving of valuable results. It aims to ensure reliable verification of results, and permits new and innovative research built on existing information." - DCC(1)

    Hoofdlijnen

Onderzoeksdata hebben een langere levensduur dan het moment waarop ze ontstaan. Ze hebben een verschillende betekenis in verschillende fasen van een onderzoekscyclus. Een manier om hiernaar te kijken is met een zogeheten research lifecycleIn het plaatje hiernaast zie je een voorbeeld van zo'n cyclus.

Een research lifecycle is bedoeld als een hulpmiddel om in beeld te brengen hoe de verschillende fasen in het leven van onderzoeksdata op elkaar aansluiten en hoe de keuzes die je maakt in de ene fase de datakwaliteit in de andere fase beïnvloeden. Een lifecycle helpt om het perspectief van de korte termijn naar de lange termijn te verschuiven: wat willen we met deze onderzoeksdata? Hoe zorg je er voor dat de keuzes die je bij het verzamelen van de data maakt robuust genoeg zijn om hergebruik en langetermijnbewaring mogelijk te maken?

Er zijn vele lifecycles in omloop, toegespitst op wat een gebruikersgroep nodig heeft. In het plaatje hiernaast zie je een research lifecycle van environmental sensing onderzoek waarin de wetenschappelijke output staat die uit het onderzoek ontspringt. 

Data-archieven die zich toespitsen op langetermijnbewaring spreken soms van een digital curation lifecycle.(4) Hierin zijn de stappen die een archief neemt na het opnemen van een dataset meer in detail uitgewerkt. De lifecycle bevat activiteiten die gericht zijn op het primaire doel van een data-archief: langetermijnbewaring en terbeschikkingstelling.

Lifecycle Essentials 4 Data Support

In de opzet van de cursus Essentials 4 Data Support hanteren we een vereenvoudigde levenscyclus van onderzoeksdata. We onderscheiden een planfase (Hoofdstuk II)onderzoeksfase (Hoofdstuk III) en gebruiksfase (Hoofdstuk IV) (beweeg met je muis over de plaatjes voor de bijbehorende tekst).

Lifecycle-NL

   De diepte in 

  • Er zijn nogal wat data lifecycles in omloop. Medewerkers van de Universiteit van Bath schreven een artikel(5) waarin ze de diverse modellen vergelijken. Welke elementen zie je in elke lifecycle steeds terugkomen?

   Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten
  1. Whyte, A.; Tedds, J. (2011). Making the Case for Research Data Management. DCC Briefing Papers. Edinburgh: Digital Curation Centre. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/making-case-rdm
  2. University of Bath. Project Research360. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/IDCC11/photos/posters/Research360%20poster%20v3.pdf
  3. Pepe, A., e.a. (2009). From Artifacts to Aggregations: Modeling Scientific Life Cycles on the Semantic Web. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1002/asi.21263
  4. DCC. What is digital curation. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation 
  5. Ball, A. (2012). Review of Data Management Lifecycle Models. University of Bath. Retrieved from http://opus.bath.ac.uk/28587

Verder lezen

  • Lenhardt, C.; Ahalt, S.; Blanton, B.; Christopherson, L.; Idaszak, R. (2013). Data Management Lifecycle and Software Lifecycle Management in the Context of Conducting Science. Retrieved from figshare http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.791561
    De auteurs van het artikel leggen er de nadruk op dat data niet alleen een levenscyclus hebben maar de bijbehorende software ook: "Much of what science software does is work with data".

   Jouw toevoegingen

Wat is jouw ervaring met research lifecycles? Heb je een voorkeur voor één bepaalde lifecycle? Zo ja, waarom?
Heb je andere opmerkingen bij deze paragraaf? Laat het weten in de comments.


botMessage_toctoc_comments_9210