Resources I

I

Het is herleidbaar dat de data verzameld zijn en door wie, maar de data zelf zijn beperkt of niet toegankelijk. In dit geval zijn de metadata wel toegankelijk en de data niet.

II

De data zijn toegankelijk (te lezen voor iedereen).

III

Je kunt en mág de data daarnaast ook nog gebruiken (er rust een bepaalde licentie op de data die bepaalt hóe je de data mag hergebruiken).

IV

Data die beschikbaar zijn in een open licentie zijn - volgens het '5 stars of open data'(4) model van Tim Berners-Lee - data met één ster. Niveau III in onze illustratie komt overeen met één ster. Er volgen in het model van Tim Berners-Lee nog vier sterren. Met een toename in het aantal sterren, nemen de gebruiksmogelijkheden toe:

 • Twee sterren Data zijn beschikbaar in een gestructureerd en door computers leesbaar formaat (bijvoorbeeld als Excel in plaats van als een gescand beeld van een tabel)
 • Drie sterren De gebruikte data formaten zijn niet gebonden aan een bepaalde software leverancier. (Bijvoorbeeld .csv in plaats van Excel)
 • Vier sterren De data-elementen hebben een URI (Uniform Resource Identifier)
 • Vijf sterren De data zijn daarnaast gelinkt met andere data

Als elk data-element een eigen identifier heeft en de definities van elementen en links ook open en linked zijn, wordt het eenvoudiger om verbanden tussen datasets te leggen en is er sprake van linked open data.

Planfase

In de planfase loopt een onderzoeker vooruit op de resultaten die hij verwacht. Welke onderzoeksmethoden geven antwoord op de onderzoeksvragen? En welke onderzoeksdata leveren die methoden op? Dit soort vragen beantwoordt een onderzoeker in een onderzoeksvoorstel. Daarnaast verwachten financiers steeds vaker een datamanagementplan als bijlage bij het onderzoeksvoorstel of subsidie-aanvraag.

Onderzoeksfase

Deze fase staat in het teken van verzamelen, opslaan, analyseren, organiseren, documenteren en delen van onderzoeksdata met directe collega's. De onderliggende vraag is: Hoe slaat een onderzoeker zijn onderzoeksdata veilig en begrijpelijk op zodanig dat zijn 'toekomstige ik' en zijn collega's kunnen achterhalen wat hij gedaan heeft?

Gebruiksfase

In deze fase deelt een onderzoeker zijn conclusies en de onderliggende onderzoeksdata met de buitenwereld. De onderzoeksdata kunnen voor hergebruik opgeslagen worden in een data-archief dat gericht is op duurzame opslag.
Ook kan een onderzoeker in deze fase zelf naar onderzoeksdata van anderen zoeken.

 • Lees de onderstaande artikelen:

 • Ga op zoek naar relevante informatiebronnen, bijvoorbeeld: 

  • Literatuur.

   Zoek in databases (Scopus, Web of Science, Google Scholar) naar wetenschappelijke artikelen op het gebied van research data management.

   Neem een kijkje bij het laatste nummer van het International journal of digital curation.(4)
  • Nieuws.

   Neem een kijkje bij de volgende blogs:


   Abonneer je op de JISC Research Data Management Mailing List(8) 
   en/of de SIG Research Data van SURF.(9)

   Zoek op Twitter op bepaalde trefwoorden. Als je een Twitter account hebt, volg dan mensen die veel over datamanagement praten. Kijk ook bij het lijstje met data tweeps. Vind je andere interessante twitteraars? Schrijf de accounts erbij.

   Neem een Google alert op trefwoorden naar keuze.

   Neem een abonnement op E-data.(10)
  • Organisaties.

   Neem een kijkje op de homepagina van relevante organisaties. Kun je je abonneren op hun nieuwsberichten? (Email/RSS?).

   Zoek binnen de site van die organisaties naar relevante rapporten.

   Of klop eens aan bij iemand binnen jouw organisatie die veel met het onderwerp van doen heeft.
  • Bijeenkomsten & Symposia.

   Ontdek of er op korte termijn relevante symposia, bijeenkomsten of congressen zijn op datamanagementgebied.

 • Als je jouw zoekstrategie hebt bepaald, besteed je elke week minimaal een uur aan het vinden en lezen van nieuwe bijdragen.

 • Voeg minimaal één item toe aan het gezamenlijke Google Drive document. Zo bouwen we samen aan kennis.

 • Voordat de tweede bijeenkomst begint, maak je een verslag/presentatie van je bevindingen en beantwoord je de volgende vragen:

  • Welke zoekstrategie heb ik gevolgd?
  • Welk nieuws leverde me dat op?
  • Wat heb ik geleerd?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf ook ná de cursus op de hoogte blijf stellen van nieuws dat relevant is voor de uitoefening van mijn werkzaamheden als data supporter?

  Op de tweede cursusdag krijg je 5 minuten de tijd voor jouw presentatie.