Please select a page template in page properties.

I - In vogelvlucht

In dit hoofdstuk schetsen we in het kort de geschiedenis van een inmiddels onmisbaar gebied van onderzoeksondersteuning: research data management support. We laten zien hoe datamanagement ingezet kan worden om integriteit en reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek vorm te geven. Tot slot belichten we een aantal begrippen - zoals de research lifecycle, open science en FAIR data - en staan we stil bij diverse typen van data supporters. 

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Kun je aangeven welke gegevens we onder onderzoeksdata scharen;
  • Begrijp je hoe open science, datamanagement en FAIR data vorm geven aan de integriteit en reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek; 
  • Kun je uitleggen dat de betekenis die onderzoeksdata hebben, verschilt per doelgroep en per fase in de levenscyclus (research lifecycle);
  • Heb je een globaal overzicht van de diverse typen data supporters;
  • Ken je een aantal informatiebronnen die je verder kunnen helpen om up-to-date te raken in het werkveld.

Quiz en opdracht 

Alleen beschikbaar en klikbaar voor cursisten die de volledige cursus volgen. 

Nadat je de onderdelen van dit hoofdstuk hebt doorgenomen, ga je de quizvragen maken en ga je aan de slag met de actualiteitsopdracht. Dit is een opdracht die gedurende het hele online gedeelte van de cursus doorloopt.