Please select a page template in page properties.

II - Planfase

De planfase is de fase die voorafgaat aan het verzamelen van nieuwe data of aan het (her)gebruiken van bestaande onderzoeksdata. In deze fase treffen onderzoekers voorbereidingen voor het doen van integer en reproduceerbaar onderzoek: integrity and reproducibility by design. In deze paragraaf kijken we naar een aantal hulpmiddelen - datamanagementplanning en preregistratie - die bij kunnen dragen aan integer en reproduceerbaar onderzoek waarvan de output zo FAIR mogelijk is. 

Leerdoelen 

In dit hoofdstuk:

  • Maak je kennis met het principe van integriteit en reproduceerbaarheid by design;
  • Leer je de voordelen van planmatig werken met het oog op hergebruik;
  • Maak je kennis met preregistratie als middel om integriteit en reproduceerbaarheid te vergroten; 
  • Leer je welke onderdelen deel uitmaken van een datamanagementplan.

Quiz en opdracht 

Alleen beschikbaar en klikbaar voor cursisten die de volledige cursus volgen. 

Nadat je de paragrafen uit dit hoofdstuk hebt doorgenomen, maak je de quizvragen, en stel je - alleen of samen met een medecursist - een datamanagementplan op voor een fictief onderzoeksproject.