Please select a page template in page properties.

Preregistratie

Preregistration of an analysis plan is committing to analytic steps without advance knowledge of the research outcomes.  That commitment is usually accomplished by posting the analysis plan to an independent registry such as https://clinicaltrials.gov/ or https://osf.io | Nosek, 2018

Een manier om de integriteit en reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten, is met behulp van preregistratie. In deze paragraaf volgt een introductie.

In vogelvlucht

In 2014 introduceren Nosek en Lakens een nieuw publicatieformat, de zogeheten 'Registered Reports' (Nosek & Lakens, 2014). Bij preregistratie beoordelen peer reviewers de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethodologie (Center for Open Science. n.d.a.). En dat doen ze nog voordat het onderzoek wordt uitgevoerd. Bij een positief oordeel leidt dit tot een voorlopige acceptatie van de toekomstige publicatie op voorwaarde dat de auteurs hun geregistreerde protocol volgen. Je kunt preregistratie zien als een soort van zelfbescherming tegen onze eigen denkfouten (Begley, 2013). 

Ondanks de waarde voor integriteit, transparantie en reproduceerbaarheid, komt preregistratie nog maar net op gang (Nosek, 2018) en variëren preregistraties nog in kwaliteit en specificiteit (Campbell, 2019). Om preregistratie tot een succes te maken:

  • is het noodzakelijk van elkaar te leren wat er wel en wat er niet werkt (Claessen, 2019).
  • is voorlichting en training noodzakelijk (Nosek, 2018).

In de laatste rol is mogelijk een plek weggelegd voor data supporters. 

In de spotlight


Tijdschriften met preregistratiemogelijkheid

Een lijst met tijdschriften met preregistratie als mogelijkheid vind je bij het Center for Open Science (n.d.) 

Lijst met Registered Reports

In Zotero staat een lijst met preregistratierapporten, onderhouden door het Open Science Framework (2019.) 

Tools om te helpen bij preregistatie

Gratis tools om te helpen bij preregistatie zijn bijvoorbeeld AsPredicted (Wharton University of Pennsylvania, n.d.), Open Science Framework (n.d.) en Registed Reports (Center for Open Science, n.d.b.). Klinische onderzoeken gebruiken hier Clinicaltrials.gov (US National Library of Medicine, n.d.) voor. 

Preregistratietemplate voor kwantitatief onderzoek

Een voorbeeld van een preregistratietemplate voor kwantitatief onderzoek (OSL/PT, n.d.)

Over het nut van preregistratie bij kwalitatief onderzoek

In een artikel in het tijdschrift Accountability in Research schrijven de auteurs over de verschillen tussen het gebruik van preregistraties in kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In kwantitatief onderzoek neemt de kans op wangedrag door preregistratie af en wordt de kans groter dat resultaten kunnen worden gerepliceerd. De auteurs betogen dat preregistraties ook nuttig kunnen zijn in kwalitatief onderzoek en laten zien hoe een preregistratietemplate voor kwalitatief onderzoek eruit kan zien. (Haven & Van Grootel, 2019). 

Een onderzoeker vertelt over preregistratie

In deze video, vanaf 1:02:30, vertelt een Delftse onderzoeker - tijdens een bijeenkomst over replicatiestudies op 19 juni 2019 - over preregistratie. Het kostte hem veel tijd, maar leverde tijdwinst op bij het publiceren. Kijk en oordeel zelf. (Delft University of Technology, 2019). 


Bronnen 

Klik om te openen/sluiten

NB (2023): Some of these sources may no longer be maintained or may have moved URLs. The E4DS website is currently being updated; for archival reasons, we will not update this particular source list, but encourage you to search for them via your favourite search engine or to ask our coaches for their recommendations. Apologies for any inconvenience!

 

Begley (2013). Six red flags for suspect work. [Comment]. Nature, vol. 497, p433-434. https://doi.org/10.1038/497433a

Campbell, L. (2019). Workshop introduction to pre-registration [Slides] https://osf.io/drwcp/

Center for Open Science (n.d.a.). What is Preregistration https://cos.io/prereg/

Center for Open Science (n.d.b.). Registered Reports. https://cos.io/rr/ 

Claesen, A., Gomes, S. L. B. T., Tuerlinckx, F., Vanpaemel, W. (2019, May 9). Preregistration: Comparing Dream to Reality. https://doi.org/10.31234/osf.io/d8wex 

Delft University of Technology (2019). Meeting about replication studies. [video] https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/FileServer/2fa71667-5d89-4131-b70d-d2cac9fa99c1/Presentation/fdcac32b689c4268b59a7c7b47b8f0971d/videopodcast.mp4 

Haven, T.L. & Van Groote, L. (2019). Preregistering qualitative research, Accountability in Research, 26:3, 229-244. Retrieved from https://doi.org/10.1080/08989621.2019.1580147 

Nosek, B. A., & Lakens, D. (2014). Registered reports: A method to increase the credibility of published results. Social Psychology, 45(3), 137-141. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1027/1864-9335/a000192

Nosek, B.A., Ebersole, C.R, DeHaven, A.C., Mellor, D.T. (2018). The preregistration revolution. PNAS March 13, 2018 115 (11) 2600-2606. Retrieved from https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114

Open Science Framework (2019). Library of Registered Reports. https://www.zotero.org/groups/479248/osf/items/collectionKey/KEJP68G9? 

OSL/PT (n.d.). Preregistration Template https://drive.google.com/file/d/1e48AGjlj_pKz3l9kgJQXjGVFNLaz3aCG/view

US National Library of Medicine (n.d.). ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/

Wharton University of Pennsylvani (n.d.). As Predicted. https://aspredicted.org/