Reproducible research

"Conduct science with a particular level of reuse in mind." - Rule 3 of 10 Simple Rules for the Care and Feeding of Research data(1)

 

    Hoofdlijnen

Om onderzoek te kunnen herhalen en verifiëren is het noodzakelijk dat het onderzoeksproces goed gedocumenteerd is en dat al het materiaal dat nodig is om het onderzoek te reproduceren (zoals data, code en software) openbaar toegankelijk is. Het opzetten van reproduceerbaar onderzoek vergt een gedegen voorbereiding in de planfase. 

Als data supporter kun je een onderzoeker adviseren over maatregelen die genomen kunnen worden om reproduceerbaar werken al in een vroeg stadium in gang te zetten. Je kunt daarbij de vraag "What is in it for me?" verwachten. Als je die vraag krijgt, kan het helpen om testimonials ter beschikking te hebben. Wat levert reproduceerbaar werken onderzoekers op? In onderstaande video krijg je een testimonial te zien. Patrick Vandewalle, senior onderzoeker bij Philips, deelt in deze video zijn ervaringen met reproduceerbaar werken.


Zet op HD-kwaliteit voor de beste kijkervaring.

 

Wil je meer weten over Patrick Vandewalle en reproducible research?

Vijf tips om reproduceerbaar te werken

In het boek Reproducible research with R(6) geven de auteurs de lezers een vijftal praktische tips om reproduceerbaar te werken:

 • Document everything!
 • Everything is a (text) file.
 • All files should be human readable.
 • Explicitly tie your files together.
 • Have a plan to organize, store, and make your files available.

  Case

Het Reproducibility project(7) is een internationaal project waarin meer dan 250 onderzoekers samen werken om toonaangevende experimenten te herhalen. Dit project is feitelijk een studie om te kijken hoe reproduceerbaar experimenten in de psychologie eigenlijk zijn, wat tot veel publiciteit heeft geleid en navolging in andere domeinen.

  Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten
 1. Goodman, A., e.a. (2014). 10 Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data. Retrieved from http://arxiv.org/pdf/1401.2134v1.pdf
 2. VandeWalle, P. (2011). Reproducible Research in Signal Processing: How to Increase Impact. [video]. Download presentation from http://mediasite.mediagroup.ubc.ca/MediaGroup/Catalog/pages/catalog.aspx?catalogId=dec52c0c-13fd-4eb1-92b2-aa80a3a1d0d1
 3. Reproducible Research Repository. Retrieved from http://rr.epfl.ch/
 4. Runmycode. Retrieved from http://www.runmycode.org/
 5. Research Compendia, see notice on http://www.re3data.org/repository/r3d100010758
 6. Gandrud, C. (2013). Reproducible Research with R & RStudio. CRC Press. Retrieved from http://christophergandrud.github.io/RepResR-RStudio/
 7. The Reproducibility project, retreived from https://osf.io/ezcuj/wiki/home/

    Jouw toevoegingen

Ken je ook verhalen of anekdotes waaruit blijkt dat onderzoekers er baat bij hadden dat het onderzoek werd uitgevoerd met hergebruik voor ogen? Ken je projecten waarbij onderzoekers elkaars onderzoek repliceren? Of heb je andere aanvullingen? Laat het weten in de comments.


botMessage_toctoc_comments_9210