Resources II

Cursussen research design

Cursussen Research Design maken vaak onderdeel uit van het curriculum van master studenten en van opleidingsprogramma voor PhD's. Een paar voorbeelden: 

Wil je je nog verder verdiepen in het onderwerp? Neem de onderzoekdiscipline in gedachten en zoek naar informatiebronnen met trefwoorden zoals 'Experimental Design', 'Research Design' en 'Research Methods' in de titel.  

Hieronder staat bijvoorbeeld een tweetal boeken. De eerste richt zich op de sociale wetenschappen; de tweede op de life sciences:

 • Creswell, J.W. (2013). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publishers. 
 • Ruxton, G.D. (2010). Experimental design for the life sciences. Oxford University Press. 

Casus veteran tapes

Casus

Het project 'Veteran tapes' mag beginnen. De financiering is toegekend en de financier verwacht nu een datamanagementplan.

Samenvatting van het projectvoorstel:

Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland deelgenomen aan diverse missies in het buitenland. "De marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zetten zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid", aldus het Ministerie van Defensie.

Het project 'Veteran tapes' zal 600 interviews afnemen met (oud-)militairen die aan missies hebben deelgenomen. Hiermee worden ervaringen vastgelegd die van groot belang zijn voor militair-historisch onderzoek, aangezien de persoonlijke ervaringen, in hun eigen bewoordingen, een noodzakelijke aanvulling vormen op documentatie van het Ministerie. Uit proefinterviews blijkt een hoge mate van reflectie op de uitzending en op de maatschappelijke receptie hiervan, evenals op de eigen rol; dit blijkt vaak gevoelig te liggen. Dit maakt het materiaal ook relevant voor bijvoorbeeld sociaal-wetenschappelijke disciplines.

Opzet en afbakening van het project:

 • 600 personen interviewen; gesprek opnemen op video.
 • 20 interviewers; moeten wel op één lijn komen.
 • gestructureerde interviews, zodat onderlinge vergelijking mogelijk is.
 • de voertaal is Nederlands.
 • de geïnterviewden krijgen gelegenheid de video terug te zien en mogen bepalen of het interview volledig openbaar mag worden of alleen voor onderzoek.
 • het project heeft een looptijd van twee jaar.
 • aan het eind is er een portal waar de video’s te zien zijn, voor zover die publiek toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat alle interviews toegankelijk worden voor onderzoeksdoeleinden.
 • de audio-stream (spraak) wordt uitgeschreven. Dit is wenselijk om bijvoorbeeld te kunnen zoeken in interviews en om naar illustratieve passages te verwijzen.

Casus dilemma game Erasmus

De Erasmus Universiteit ontwikkelde het zogeheten dilemma game(9): een kaartspel met veel voorkomende dilemma's en verleidingen die onderzoekers kunnen afbrengen van het integriteitspad. Het is de bedoeling dat dit spel helpt om professionaliteit en integriteit als gesprekspunt op de agenda te zetten en levend te houden.

Cases ingevulde DMP's

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van ingevulde datamanagementplannen:  

 • Het DMP van het VIDI-project SPLITS (Splitting and Clustering Grammatical Information), toegekend aan de Universiteit Leiden, leerstoel Italiaanse taal en cultuur.(13)
 • Een ingevuld DMP van Lucie VermeulenPhD candidate at the Environmental Systems Analysis Group, Wageningen Universiteit.(14)
 • Het datamanagementplan van the Social and Organizational Psychology (SOP) department, Universiteit Utrecht.(15)
 • Meer voorbeelden via DCC(16) en Purdue.(17)