De onderzoeksfase

   Hoofdstuk III in vogelvlucht

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal zogeheten good practices om onderzoeksdata 'veilig' en vindbaar te houden.

  Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Heb je een globaal overzicht van de verschillende manieren om onderzoeksdata op te slaan, te backuppen, te organiseren en te documenteren; 
  • Kun je aangeven welke dataformaten zich lenen voor langetermijnopslag van onderzoeksdata;
  • Kun je de voor- en nadelen van verschillende opslagstrategieën benoemen;
  • Ken je een aantal datalabs en kun je de karakteristieken van een datalab benoemen.

  Opdracht

'Practice what you preach'; daar gaat de opdracht bij dit hoofdstuk over. Hoe beschrijven wij zelf onze bestanden? En hoe slaan we ze op? Daarnaast maak je nog een aantal quizvragen. 


botMessage_toctoc_comments_9210