Gebruiksfase

   Hoofdstuk IV in vogelvlucht

In dit hoofdstuk staat het plukken van de vruchten van onderzoeksdata centraal.  Wat komt er allemaal kijken bij het archiveren van onderzoeksdata? Hoe zorgt een onderzoeker ervoor dat zijn onderzoeksdata 'gezien worden'? Hoe zorgt hij ervoor dat zijn data meetellen als citeerbare onderzoeksoutput? Hoe kun je onderzoeksdata die al (open access) beschikbaar zijn vinden?

In de illustratie hieronder staat de indeling van dit hoofdstuk weergegeven. In dit hoofdstuk krijgt het onderwerp 'data archiveren' extra aandacht. Onder de paragraaf 'data archiveren' vallen daarom nog vijf extra paragrafen.

   Leerdoelen

Na dit hoofdstuk:

  • Weet je wat een data-archief is en ken je een aantal ingangen om data archieven en datasets te vinden;
  • Kun je de seletiecriteria benoemen die bepalen of een dataset voor opname in een data-archief in aanmerking komt;
  • Kun je het belang van certificering voor data-archieven benoemen;
  • Kun je diverse vormen van datapublicatie benoemen;
  • Weet je wat datacitatie is, wat de voordelen zijn, welke partijen een rol spelen bij het mogelijk maken van datacitatie, wat een DOI is en hoe je deze kunt registreren.

botMessage_toctoc_comments_9210