Data seal of approval

"A well-curated data repository is more than a place to put data." - LSE blog(1)

   Hoofdlijnen

Een digitaal archief kan gekeurd worden door derden en op die manier een datakeurmerk verwerven. Zo'n keurmerk geeft aan dat het archief volgens derden een Trusted Digital Repository (TDR) is en dat de onderzoeksdata die er zijn gedeponeerd ook in de toekomst gevonden en gedeeld kunnen worden.

Het Data Seal of Approval(2) (DSA) is een door DANS ontwikkeld datakeurmerk, dat in 2009 is overgedragen aan een internationaal bestuur. Elk data-archief kan in aanmerking komen voor het DSA.

Het Data Seal of Approval is gebaseerd op het zogeheten OAIS(3) (Reference Model for an Open Archival System). Er zijn 16 richtlijnen waar het archief aantoonbaar aan moet voldoen. Het gaat daarbij om het beschrijven en documenteren van werkprocessen zoals de aanpak bij software-, hardware- en datamigratie (Zie ook Data processing). 


Om voor een DSA in aanmerking te komen moet een archief kortweg voldoen aan de volgende criteria(4):

 • De data zijn te vinden op het internet.
 • De data zijn beschikbaar (daarbij is rekening gehouden met privacy en intellectueel eigendom).
 • De data zijn beschikbaar in een bruikbaar formaat.
 • De data zijn betrouwbaar.
 • De data kunnen worden geciteerd.   

Er is een lijst van instellingen(5) die over het Data Seal of Approval beschikken.

Andere manieren van certificeren

Naast het DSA zijn er nog andere manieren van certificeren. Het DSA vormt met twee andere, meer uitgebreide standaarden het framework van Europese Trusted Digital Repositories(6):

4TU.Centre for Research Data en DANS hebben beiden het Data Seal of Approval ontvangen. DANS heeft tevens de testaanvraag van het ISO 16363 certificaat voor het online archiveringssysteem EASY doorlopen en in 2016 de DIN 31644 certificering ontvangen.

  De diepte in 

 • Bekijk de slides en video van een APARSEN-webinar over de certification of digital data repositories(9).

  Bronnen

Klik om te openen/sluiten
 1. LSE. (2013, August 7). Data repositories are expanding their role to ensure quality of reproducible research. [blog]. Retrieved from http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/08/07/the-role-of-data-repositories-in-reproducible-research/ 
 2. Data Seal of Approval. Retrieved from https://www.datasealofapproval.org/en/
 3. CCSDS. (2012). Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Retrieved from https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf 
 4. Data Seal of Approval, Guidelines version 2, July 19, 2013. Retrieved from https://assessment.datasealofapproval.org/guidelines_52/html/
 5. Data Seal of Approval. List of Repositories that have acquired the Data Seal of Approval. Retrieved from https://assessment.datasealofapproval.org/seals/
 6. European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories. Retrieved from http://www.trusteddigitalrepository.eu/Welcome.html
 7. DIN. DIN 31644. Information and documentation - Criteria for trustworthy digital archives. Retrieved from https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/wdc-beuth:din21:147058907
 8. ISO. ISO 16363:2012. Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories. Retrieved from http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
 9. Aparsen. Certification of Digital Preservation Repositories. Short report of the APARSEN webinar on December 9, 2013. Retrieved from http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/about-aparsen/aparsen-webinars/#07

botMessage_toctoc_comments_9210