Kostenmodellen

"No such thing as free digital preservation." - Sørensen, J.D.(1)

    Hoofdlijnen

De behoefte aan data-archieven neemt toe nu onderzoeksfinanciers steeds vaker eisen dat onderzoeksdata open access ter beschikking gesteld worden. Tegelijkertijd is het financieringsmodel voor data-archieven nog verre van duidelijk. Er is een spanningsveld tussen de kortetermijnfinanciering die inherent is aan onderzoeksprojecten en de langetermijninspanning die komt kijken bij het ter beschikking blijven stellen van de onderzoeksdata die uit dergelijke projecten voort komen.

Er zijn nogal wat projecten(2) die de kosten van langetermijnbewaring in beeld hebben gebracht. "Unfortunately, we've all used different models, and different ways of describing the cost data", schrijft Paul Wheatley(3) in een blogpost. Het Europese 4C project(4) probeert daar verandering in te brengen en heeft de diverse kostenmodellen vergeleken(5). "Het doel van 4C is om Europese organisaties te helpen effectiever te investeren in data-management en langetermijnbewaring van data", aldus projectpartner DANS. Het identificeren van de kosten is één ding; het benoemen van de baten, zoals toegevoegde waarde voor toekomstige gebruikers, is ook deel van het verhaal.”

De auteurs van de white paper(6) 'Sustaining Domain Repositories for Digital Data' [pdf] zien er het meeste heil in dat de kosten voor langetermijnbewaring door onderzoeksfinanciers meegenomen worden (door een percentage van het totale budget voor dit doel uit te trekken). Dit model leidt er namelijk toe dat alle data gelijk zijn: zij hebben allemaal evenveel kans om gearchiveerd te worden.

   Case

UK Data Archive ontwikkelde een costing tool(7). Deze biedt een overzicht van mogelijke kostenposten waar je rekening mee moet houden gedurende de gehele levenscyclus van onderzoeksdata (dus niet alleen voor langetermijnarchivering).  De schatting van de kosten blijft aan de invuller.

Op het 4C-platform Curation Costs Exchange(8) kunnen data-archieven en andere betrokkenen kosteninformatie vergelijken en daarmee het gesprek aangaan over hun uitgaven en de achterliggende keuzes.

   Bronnen

Klik om te openen/sluiten

Bronnen

 1. Sørensen, J.D. (2013, November 8). No such thing as free digital preservation. [blog]. Retrieved from http://www.4cproject.eu/news-and-comment/4c-blog/65-no-such-thing-as-free-digital-preservation-by-jan-dalsten-sorensen 
 2. Jackson. A.; Wheatley, P. (2013). Digital preservation and data curation costing and cost modelling. [wiki]. Retrieved from wiki.opf-labs.org/display/CDP/Home
 3. Wheatley, P. Digital preservation cost modelling: where did it all go wrong? [blog]. Retrieved from https://openpreservation.org/blog/2012/06/29/digital-preservation-cost-modelling-where-did-it-all-go-wrong/
 4. 4C, Collaboration to Clarify the Costs of Curation. Retrieved from http://www.4cproject.eu/
 5. 4C, Collaboration to Clarify the Costs of Curation. Outputs and deliverables. D3.1 - Evaluation of cost models and needs & gaps analysis. Retrieved from http://www.4cproject.eu/documents/D3.1_final_report_10May2014-v1.02.pdf
 6. Ember, C. (2013). Sustaining Domain Repositories for Digital Data: A white paper. Retrieved from http://datacommunity.icpsr.umich.edu/sites/default/files/WhitePaper_ICPSR_SDRDD_121113.pd
 7. UK Data Service. (2013). Data management costing tool and checklist. Retrieved from http://www.data-archive.ac.uk/media/247429/costingtool.pdf
 8. 4C-platform Curation Costs Exchange  http://www.curationexchange.org

Meer lezen

 • Palaiologk, A.S.; Economides, A.A.; Tjalsma, H.D.; Sesink, L.B. (2012). An activity-based costing model for long-term preservation and dissemination of digital research data: the case of DANS. International Journal of Digital Libraries, 12, 195-214. Retrieved from dx.doi.org/10.1007/s00799-012-0092-1

   


botMessage_toctoc_comments_9210