De diepte in - persistent identifiers bij 4TU.Centre for Research Data en DANS


4TU.Centre for Research Data

4TU.Centre for Research Data registreert via DataCite Netherlands(1) DOI's voor haar datasets. Binnen 4TU.Centre for Research Data hebben alle datasets, die voorzien zijn van de vereiste metadata, een DOI. Tevens hebben ze allemaal een UUID (Universally Unique IDentifier). Een UUID bestaat uit 36 karakters (32 letters/cijfers en 4 streepjes) in de vorm 8-4-4-4-12 karakters. Bijvoorbeeld: uuid:32c53005-a4f2-447c-b231-6cdb7dcdd17f. Het totale aantal mogelijke unieke UUID's is zo groot dat het onwaarschijnlijk is dat er twee dezelfde aangemaakt worden.

De DOI's van 4TU.Centre for Research Data hebben als voorvoegsel de URL van het datacentrum en als achtervoegsel de UUID, bijvoorbeeld https://data.4tu.nl/repository/uuid:32c53005-a4f2-447c-b231-6cdb7dcdd17f. Op de pagina van de dataset staat: 'please cite/link this dataset as doi:10.4121/uuid:32c53005-a4f2-447c-b231-6cdb7dcdd17f'. De code 4121 staat voor 4TU.Centre for Research Data.

Als je een DOI wilt achterhalen zet je er dx.doi.org of doi.org voor. Dan kom je altijd op de juiste plek. Je kunt ook gebruik maken van resolve a DOI.(2) Ook de resolver moet natuurlijk voor de lange termijn bewaard worden. Dat gebeurt door de international DOI foundation. Zorgen over het in stand houden van de resolver zijn er eigenlijk niet:"It's too big to fail".

DANS

Bij DANS hebben alle datasets twee persistent identifiers: een DOI en een URN:NBN. Beide worden automatisch toegekend wanneer de datamanager een gedeponeerde dataset goedkeurt en publiceert. De DOI kunnen onderzoekers gebruiken om duurzaam aan de dataset te refereren. De URN:NBN gebruikt DANS al langer voor duurzame toegang tot al het materiaal in het archief. DANS beheert de Nederlandse resolver voor de URN:NBN.

De namespace is opgebouwd uit:

  • URN als het identifier-scheme.
  • NBN als namespace voor zogeheten National Bibliographic Numbers.
  • NL:UI om aan te geven dat het om identifiers gaat die binnen Nederland zijn toegekend.
  • Een unieke code voor de dataset binnen DANS.

De identifier is dan bijvoorbeeld: URN:NBN:NL:UI:13-2UYT-ZI. Zie ook Persistent identifiers bij DANS.(3)

   Bronnen

Klik om te openen/sluiten

Bronnen

  1. DataCite Netherlands. Retrieved from http://datacite.tudelft.nl/info/home/
  2. DOI foundation. Resolve a DOI name. Retrieved from http://dx.doi.org/
  3. DANS. Persistent identifiers. Retrieved from http://www.dans.knaw.nl/nl/deponeren/toelichting-data-deponeren/persistent-identifiers/persistent-identifiers?set_language=nl
  4. URN resolver. Retrieved from www.persistent-identifier.nl

botMessage_toctoc_comments_9210