De diepte in - digitale objecten en data modellen

De manier waarop de relaties tussen digitale objecten beschreven kan worden, is in RDF(1)(Resource Description Framework). RDF is een standaard van het World Wide Web Consortium (W3C(2)). Het is een datamodel: een gestructureerde manier waarop data structuren in een informatiesysteem worden beschreven zodat verschillende applicaties gebruik kunnen maken van de data.  RDF is ontwikkeld om informatie begrijpelijk te maken voor machines. Elk data-archief heeft zijn eigen datamodel.

Hoe werkt RDF?

Allereerst wordt voor elk digitaal object een zogeheten URI gebruikt. Een URI is een Uniform Resource Identifier die de locatie en benaderingswijze van een bepaalde bron definieert. Vaak is een URI een URL.
Vervolgens wordt elk digitaal object gelinkt aan andere digitale objecten via zogeheten RDF triples. Een RDF triple zegt:  object x heeft relatie y met object z. Deze manier van relaties leggen wordt linked data(3) genoemd. Het web waar je die gelinkte data op kunt vragen heet het semantische web, het web van relaties.

Niet alleen de digitale objecten maar ook de relatie (relatie y) ertussen krijgt een URI. Een voorbeeld daarvan is deze URI:

purl.org/dc/terms/created

Het voorbeeld hierboven is een URI die aangeeft dat digitaal object x door digitaal object y gecreëerd is. Dc staat voor Dublin Core, een bestaande metadatastandaard. Data-archieven zoals 3TU.Datacentrum hebben vaak ook eigen URIs, zoals bijvoorbeeld:

www.library.tudelft.nl/ns/rdf/measuredBy

Het voorbeeld hierboven is een relatie die aangeeft dat digitaal object x gemeten is door digitaal object y (digitaal object y is dan een meetinstrument). Omdat deze relatie niet bestond binnen het bestaande Dublin Core RDF repertoire is deze door 3TU.Datacentrum zelf aangemaakt. Eigengemaakte URIs worden vervolgens gekoppeld aan bestaande URIs zodat een gebruiker kan achterhalen wat er bedoeld wordt.

Waarom worden er URIs voor relaties gebruikt, en geen simpele namen?

Dat is om verwarring te voorkomen. Als iemand buiten Dublin Core ook een relatie 'created' verzint met een andere betekenis dan zijn de twee versies van 'created' uit elkaar te houden omdat ze een ander URI hebben. URIs zijn dus bedoeld om namen van relaties uniek te maken, niet om ze te bekijken in je webbrowser. In de praktijk kan dat echter vaak wel; het wordt zelfs door W3C aangemoedigd. Achter zo’n URI vind je vaak een document dat toelichting geeft over de relatie of een groep van bij elkaar horende relaties. Dit document kan een gewone html-pagina zijn of een 'ontologie', een machine-leesbaar document waarin eigenschappen van de relatie(s) en de samenhang met andere relaties formeel zijn beschreven. Als je een van de eigen URIs van 3TU.Datacentrum volgt, kom je op de ontologie van '3TU Datacentrum relaties' terecht.

   Bronnen

Klik om te openen/sluiten

Bronnen

  1. W3C. (2004). RDF. Retrieved from www.w3.org/RDF/
  2. W3C. Retrieved from http://www.w3.org/ 
  3. Angevaare, I. (2010). Linked data. Wat is dat nu eigenlijk precies? [blog]. Retrieved from http://digitaalduurzaam.blogspot.nl/2011/01/linked-data-wat-is-dat-nu-eigenlijk.html 

botMessage_toctoc_comments_9210