Resources IV

Reflectieopdracht

Beantwoord de volgende vragen en plaats je uitwerking vervolgens als een Word document op het forum:

 • Wat is je leerdoel?

 • Geef op een schaal van 1 tot 10 aan hoe goed je op weg bent om je leerdoel te behalen (1= helemaal niet; 10 = volledig). Houd hierbij rekening met je actualiteitsopdracht en licht de score toe.
 • Aan welke onderdelen van deze cursus heb je tot nu toe het meeste gehad? Wat hebben deze onderdelen jou opgeleverd?  

 • Geef aan wat je nog nodig hebt om jouw leerdoel te behalen:

  • qua inhoud;
  • qua ondersteuning van anderen;
  • van jezelf;
  • ...
 • Wat levert bovenstaande reflectie jou op? 

 • Plaats je reflectieverslag op het forum.

 • Reageer op de reflectieverslagen van je medecursisten.