Please select a page template in page properties.

IV - Oogstfase

Hoe en waar archiveer of publiceer je data? Wat is er nodig voordat (toekomstige) anderen onderzoeksdata kunnen hergebruiken? In dit hoofdstuk staat het plukken van de vruchten van datamanagement centraal. 

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk:

  • Weet je wat een data-archief is en ken je een aantal ingangen om data-archieven en datasets te vinden;
  • Kun je de selectiecriteria benoemen die bepalen of een dataset voor opname in een data-archief in aanmerking komt;
  • Kun je het belang van certificering voor data-archieven benoemen;
  • Kun je diverse vormen van datapublicatie benoemen;
  • Weet je wat datacitatie is, wat de voordelen zijn, welke partijen een rol spelen bij het mogelijk maken van datacitatie, wat een DOI is en hoe je deze kunt registreren.

Quiz en opdracht 

Alleen beschikbaar en klikbaar voor cursisten die de volledige cursus volgen. 

Nadat je de onderdelen van dit hoofdstuk hebt doorgenomen, ga je de quizvragen maken en ga je aan de slag met een reflectieopdracht.