Data, wetten en beleid

   Hoofdstuk V in vogelvlucht

Dit hoofdstuk omvat het wettelijke kader waar je mee te maken kan krijgen bij het delen en archiveren van onderzoeksdata en de omgang daarmee in de praktijk. 

   Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Kun je benoemen welke wetten er een rol spelen bij de omgang met onderzoeksdata en kun je aangeven wat die wetten ongeveer inhouden;
  • Heb je handvatten om onderzoekers te adviseren bij het balanceren tussen wet en praktijk;
  • Weet je wat de rol van licenties is bij het delen van onderzoeksdata en kun je verschillende typen licenties benoemen.

   Opdracht

Na het doorlezen van de eerste paragraaf, bekijk je de casus en zet je je bevindingen op het forum. Aan het einde van dit hoofdstuk staat daarnaast nog een aantal quizvragen.  


botMessage_toctoc_comments_9210