Databeleid

    Hoofdlijnen

Onder databeleid verstaan we het geheel van procedures en richtlijnen dat binnen een instelling of samenwerkingsverband is ontwikkeld voor databeheer, archivering en het delen van onderzoeksdata. Het doel van dit soort beleid is het garanderen van de voordelen van het delen van data, terwijl tegelijkertijd de (mogelijke) risico's worden afgedekt.   Cases

Verschillende stakeholders formuleren hun eigen beleid met betrekking tot het delen van onderzoeksdata. Zie de accordeon voor voorbeelden. Data-archieven hebben ook beleid in de vorm van licentieovereenkomsten. Dit komt aan bod in de volgende paragraaf. 

Tijdschriften

Voorbeelden van de data availability policies van een aantal tijdschriften/uitgevers

Instituten

Voorbeelden van institutioneel beleid:

Financiers

Voor voorbeelden van databeleid van onderzoeksfinanciers, zie de paragrafen Datamanagementplanning en Integriteit.

   Bronnen

Klik om te openen/sluiten
  1. Nature. Availabity of data and materials. Retrieved from http://www.nature.com/authors/policies/availability.html
  2. AEA. The American Economic Review: Data Availability Policy. Retrieved from http://www.aeaweb.org/aer/data.php
  3. Open Economics. (2013). Research data management in economic journals. Retrieved from openeconomics.net/resources/data-policies-of-economic-journals/
  4. PLOS ONE Editorial Policies. Retrieved from https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability
  5. Melbourne University. (2013). Management of Research Data and Records Policy (MPF1242). Retrieved from http://policy.unimelb.edu.au/MPF1242
  6. KNMI. Data Policy for ECA&D and E-OBS. Retrieved from https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/european-climate-assessment-dataset-eca-d-report-2008
  7. DCC, UK Institutional data policies. Retrieved from http://www.dcc.ac.uk/drupal/resources/policy-and-legal/institutional-data-policies

botMessage_toctoc_comments_9210