Licentieovereenkomsten

"Not all data can be open. There maybe funding constraints, where use of data is governed by a pre-existing research agreement. The data may be confidential and as such there may be privacy issues which mean the data cannot be open." - LERU Roadmap for research(1)

 

 

  Hoofdlijnen

Een licentieovereenkomst is een rechtmatig instrument dat vooraf bepaalt onder welke omstandigheden databestanden gebruikt mogen worden. Met een licentie verwerft een data-archief toestemming om data onder voorwaarden ter beschikking te stellen. 

Ter beschikking stellen is van een andere orde dan het mogelijk maken de onderzoeksdata ook her te gebruiken en te minen. De beperkingen in een licentie kunnen dan een te grote drempel opwerpen. Stel dat je datasets gaat mixen met datasets en die vervolgens weer gaat mixen met datasets, etc .... Als het dan verplicht is dat je de maker van een dataset moet noemen als je op zijn data voortbouwt, dan kan dat een arbeidsintensieve (en op termijn onmogelijke) opdracht blijken.

In het SURF-rapport 'Data in publiek-private projecten'(2) en het rapport 'Legal status of research data'(3) van Knowledge Exchange adviseren de auteurs:

 • Voorkom dat rechten een obstakel voor het delen en hergebruiken van onderzoeksdata kunnen vormen.
 • Gebruik gedragscodes in plaats van beschikbare standaardlicenties.
 • Spoor de wetgever (EU-breed) aan om obstakels bij het delen en hergebruiken van onderzoeksdata te voorkomen.


Willen onderzoeksdata in overeenstemming met de open definitie(4) ter beschikking gesteld worden, dan moeten zij voorzien zijn van een open licentie. De Open Knowledge Foundation somt de mogelijkheden op.(5)

Eén van de mogelijkheden is het toekennen van een zogeheten Creative Commons licentie. CC-licenties(6) bieden een eenvoudige, gestandaardiseerde manier om content met permissies en onder voorwaarden naar keuze te delen. De CC0 Public Domain Dedication licentie(7) is speciaal gemaakt om juridische en technische obstakels voor het hergebruik van onderzoeksdata uit de weg te ruimen.
Op 25 november 2013 werd de nieuwste versie van de Creative Commons licenties gelanceerd.(8) CC 4.0 bestrijkt nu ook databankenrecht.(9) Dat betekent dat een houder van een databank een CC 4.0 licentie kan gebruiken om gebruik toe te staan dat onder het databankenrecht problemen op zou kunnen leveren. 

Voorlopig zullen data-archieven nog wel met licenties met beperkingen werken, zeker zolang data enkel door bepaalde groepen gebruikt mogen worden. Ook zullen privacybescherming, auteursrechten (van derden) en octrooirechten obstakels blijven opwerpen.

"CC 4.0 licenses may be used for any material that has copyright, database rights, or certain other rights. We still recommend CC0 Public Domain Dedication as the default for scientific data as it essentially removes the legal requirement for attribution thereby making reuse maximally easy and flexible." - BioMed Central(9)

    Cases

Licenties bij DANS en 4TU.Centre for Research Data

DANS heeft een standaard-licentieovereenkomst(10) voor deponeerders van datasets. 4TU.Centre for Research Data heeft deze aangepast naar 4TU.formaat.(11) Het zijn niet-exclusieve licenties die inhouden dat je de dataset ook bij andere partijen mag deponeren.

Met deze licenties verwerven de twee data-archieven toestemming om de data ter beschikking te stellen aan geregistreerde gebruikers. De depositor van de data verklaart dat hij het recht heeft de dataset te deponeren. Als er bijvoorbeeld foto's in de dataset zitten die gemaakt zijn door derden, dan regelt de depositor dat de rechten daarop zijn afgedekt. 

Licenties bij andere data archieven

Dryad(12) is een internationaal data-archief voor data die ten grondslag liggen aan peer-reviewed artikelen in de biowetenschappen. Aan onderzoekers die hun data bij Dryad deponeren, wordt toestemming gevraagd om hun data onder een zogeheten CC0 Public Domain Dedication licentie(7) te laten publiceren.(13)

DANS heeft onlangs besloten de CC0 Public Domain Dedication licentie te gaan invoeren voor onderzoeksdata als de 'eigenaar' daar geen bezwaar tegen heeft.

Creative Commons heeft een lijst met voorbeelden verzameld(14) van organisaties die CC0 gebruiken.

   De diepte in

 • In een rapport van OpenAIRE(15) staan aanbevelingen die betrekking hebben op de wettelijke aspecten van open access e-infrastructrures voor onderzoeksdata zoals data-archieven. Eén van de conclusies luidt:

  "It is fundamental that the databases used by e-infrastructures such as OpenAIRE be made available under licences such as the upcoming version 4.0 of the Creative Commons licences in their entirety, therefore, not only the data, but the databases in themselves. Only in such latter circumstance, activities such as data‐mining of the entire databases and reproduction of their contents will be in accordance with the employed licences."

   Bronnen

Klik om te openen/sluiten
 1. League of European Research Universities. (2013). LERU Roadmap for Research Data [Advice Paper]. Retrieved from https://www.leru.org/publications/leru-roadmap-for-research-data
 2. SURF. (2011). Onderzoeksrapportage Data in publiek-private projecten: juridische aspecten. Retrieved from http://www.surf.nl/kennisbank/2011/onderzoeksrapportage-data-in-publiek-private-projecten-juridische-aspecten.html
 3. Knowledge Exchange. (2011). Report on the Legal Status of Research Data in the four partner countries. Retrieved from http://repository.jisc.ac.uk/6280/1/KE_Report_on_the_Legal_Status_of_Research_Data_in_the_four_partner_countries.pdf
 4. Open Knowledge Foundation. Open definition. Retrieved from http://opendefinition.org/
 5. Open Knowledge Foundation. Open definition. Conformant Licenses. Retrieved from http://opendefinition.org/licenses/#Data
 6. Creative Commons. Retrieved from creativecommons.nl
 7. Creative Commons. About CC0 - "No rights reserverd". Retrieved from http://creativecommons.org/about/cc0
 8. Peters, D. Creative Commons. (2013, November 25). CC's Next Generation Licenses - Welcome Version 4.0! [blog]. Retrieved from http://creativecommons.org/weblog/entry/40768
 9. Kenall, A. BioMedCentral. (2013, December 18). Changes in CC-BY - version 4.0. [blog]. Retrieved from http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2013/12/18/cc-by-4-0/
 10. DANS. DANS licentieovereenkomst gedeponeerde data. Retrieved from http://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/juridische-informatie/DANSlicentieovereenkomstNL.pdf
 11. 4TU.Centre for Research Data. 4TU.Centre for Research Data license agreement. Retrieved from https://researchdata.4tu.nl/en/publishing-research/licensing/
 12. Dryad. Retrieved from datadryad.org/pages/repository
 13. Schaeffer, P. Dryad. (2011, October 10). Why does Dryad use CC0. [blog]. Retrieved from blog.datadryad.org/2011/10/05/why-does-dryad-use-cc0/
 14. Creative Commons. CC0 use for data. [wiki]. Retrieved from wiki.creativecommons.org/CC0_use_for_data
 15. Guibault, L.; Wiebe, A. (Eds). (2013). Safe to be Open: Study on the protection of research data and recommendation for access and usage. Retrieved from http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2013/legalstudy.pdf

botMessage_toctoc_comments_9210