Please select a page template in page properties.

V- Data, wetten en beleid

Onderzoekers krijgen tijdens het verzamelen, delen en archiveren van onderzoeksdata onherroepelijk te maken met ethische overwegingen en wettelijke verplichtingen. Wat zegt de auteurswet over onderzoeksdata? Hoe verhouden de wet en de praktijk zich tot elkaar? Wat kun je onderzoekers adviseren en/of naar wie kun je ze doorsturen bij vragen over de AVG, consent, anonimiseren, de DPIA? In dit hoofdstuk komt dit soort vragen aan de orde. 

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk:

  • Kun je benoemen welke wetten er een rol spelen bij de omgang met onderzoeksdata en kun je aangeven wat die wetten ongeveer inhouden;
  • Heb je handvatten om onderzoekers te adviseren bij het balanceren tussen wet en praktijk;
  • Heb je zicht op de implicaties van de privacywetgeving op het delen van onderzoeksdata;
  • Heb je een overzicht van diverse typen van databeleid; 
  • Weet je wat de rol van licenties is bij het delen van onderzoeksdata en kun je verschillende typen licenties benoemen.

NB De richtlijnen en adviezen binnen dit hoofdstuk vormen geen juridisch advies. Bij twijfel is het zaak professioneel juridisch advies in te winnen.

Quiz en opdracht 

Alleen beschikbaar en klikbaar voor cursisten die de volledige cursus volgen. 

Na het doorlezen van de eerste paragraaf, bekijk je de casus en zet je je bevindingen op het forum. Aan het einde van dit hoofdstuk staat daarnaast nog een aantal quizvragen.