Please select a page template in page properties.

VI - Data support

Binnen welk krachtenveld beweeg je je als data supporter/data steward? Hoe zijn andere instellingen met data stewardship bezig? Hoe ga je het gesprek met onderzoekers aan? Hoe kun je data support organiseren? In dit hoofdstuk leer je daar meer over.

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Ben je je bewust geworden in welk krachtenveld je je als data supporter/data steward beweegt;
  • Heb je handvatten gekregen om de betrokkenheid van onderzoekers bij het datamanagement en het delen van onderzoeksdata te vergroten;  
  • Kun je uitleggen hoe het frontoffice - backoffice model van RDNL kan dienen als één van de manieren om data support te organiseren;
  • Heb je zicht op een aantal voor testimonials en wetenschappelijke bewijsstukken waaruit blijkt wat het doen van reproduceerbaar onderzoek en het delen van onderzoeksdata andere onderzoekers heeft opgeleverd. 

Quiz en opdracht 

Alleen beschikbaar en klikbaar voor cursisten die de volledige cursus volgen. 

Aan het eind van dit hoofdstuk staat een aantal quizvragen. Je sluit dit hoofdstuk af met een opdracht naar keuze.