Data support

   Hoofdstuk VI in vogelvlucht

Binnen welk krachtenveld beweeg je je als data supporter? Met welke vragen leven onderzoekers? Hoe ga je het gesprek met ze aan? Hoe kun je data support organiseren? In dit hoofdstuk leer je daar meer over.

   Leerdoelen

Na dit hoofdstuk: 

  • Ben je je bewust geworden in welk krachtenveld je je als data supporter beweegt;
  • Heb je handvatten gekregen om als data supporter het gesprek met je klant aan te gaan;
  • Kun je uitleggen hoe het frontoffice - backoffice model van RDNL kan dienen als één van de manieren om data support te organiseren.

botMessage_toctoc_comments_9210