Krachtenveld

    Hoofdlijnen

Data supporter ben je nooit alleen. Data support wordt vormgegeven bij verschillende bedrijfsonderdelen en op verschillende niveaus. Top-down en bottum-up. Om zo effectief mogelijk te werken, is het zinvol zicht te krijgen op de verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden binnen en buiten jouw organisatie.

"It is important to note the linkage between Research Data Policy, Technology and Support. To promote conscious and successful use of research data, these three aspects should be offered simultaneously to researchers." - LERU Roadmap for Research Data(1)

Een data supporter werkt in een krachtenveld van:

 • Wetten en beleid.
  Met welke wetten en beleid heb je te maken? Organisatie-breed, nationaal, Europees?
 • Technische infrastructuur.
  Welke tools zijn er beschikbaar? Is het laagdrempelig en gebruikersvriendelijk om ermee te werken? Passen de tools in de workflow van de onderzoeker?
 • Cultuur.
  Wat zijn de research practices? Hoe doen we de dingen hier? 
 • Kennis.
  Wat weet een onderzoeker over het opslaan, beheren, archiveren en delen van onderzoeksdata? Wat weet jij en hoe kan jouw kennis die van de onderzoeker aanvullen en vice versa? 
 • Vaardigheden.
  Denk hierbij aan gespreks- en beïnvloedingsvaardigheden. Hoe breng je over wat je weet? 
 • Drijfveren.
  Wat drijft een onderzoeker? What makes him tick? En wat drijft jou? Waarom ben jij data supporter?

In onderstaand schema zie je een model van de manieren waarop deze krachten elkaar onderling beïnvloeden.

De interventies die je doet op één niveau hebben invloed op wat er gebeurt op een ander niveau. Als er bijvoorbeeld binnen een vakgebied een laagdrempelige, gebruikersvriendelijke manier beschikbaar komt om onderzoeksdata te delen, kan dat de cultuur binnen een groep veranderen (zie de Cases beneden).

In de paragraaf Casus komt een aantal onderzoekers aan het woord. Het delen van positieve gebruikerservaringen kan ook aanzetten tot cultuurverandering. 

    Casus cultuur(omslag)

"All too many observations lie isolated and forgotten on personal hard drives and CDs, trapped by technical, legal and cultural barriers." - Bryn Nelson(3)

In de aardwetenschappen (van geologie tot klimatologie) is er al een cultuur waarin het delen van data op waarde wordt geschat. In de sociale en geesteswetenschappen is het beeld zeer gevarieerd. Voor een impressie door vele disciplines heen kun je een kijkje nemen in ‘The Dutch data landscape in 32 interviews and a survey’ [pdf].(4)

Er kan binnen een domein een situatie ontstaan die onderzoekers aanmoedigt hun gegevens hoofdzakelijk in plaatselijke onderzoekscentra op te slaan. Dit was ook het geval binnen de taal- en tekstwetenschappen. Door toenemende zichtbaarheid en activiteiten van de infrastructuren CLARIN(5) en DARIAH(6) groeit in het veld snel het besef dat er een goede data-infrastructuur voorhanden is. De NWO-investeringssubsidie voor Nederlab(7) en CLARIAH vormen een belangrijke ondersteuning van de verdere ontwikkeling in de humaniora in Nederland.

    Casus politiek beïnvloeden

Horizon 2020(8) is het huidige Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. De TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente en TU Eindhoven hebben een 'Position paper on open access to research data in Horizon 2020' [pdf](9) geschreven om de politieke besluitvorming rondom het open stellen van onderzoeksdata te beïnvloeden. 

De Europese commissie heeft de lijn uitgezet (zie de 'Factsheet Open Access in Horizon 2020' [pdf](10)) en een Open Research Data Pilot(11) in het leven geroepen:

"Projects participating in the Pilot will be required to deposit the research data described above, preferably in a research data repository and as far as possible, take measures to enable third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate this research data. At the same time, projects should provide information about tools and instruments at the disposal of the beneficiaries and necessary for validating the results, for instance specialised software or software code".

Zie ook 'Guidelines on data management in Horizon 2020' [pdf] (12) en de paragraaf Datamanagementplanning(13).

   Bronnen

Klik om te openen/sluiten
 1. League of European Research Universities. (2013). LERU Roadmap for Research Data [Advice Paper]. Retrieved from https://www.leru.org/publications/leru-roadmap-for-research-data#
 2. Research Information and Digital Literacies Coalition RIDLS. (2013, July). Helping to open up: improving knowledge, capability and confidence in making research data more open. Retrieved from http://www.informall.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CC536D001-1-2-training-for-making-research-data-more-open-FINAL-VERSION.pdf 
 3. Nelson, B. (2009, September 9). Data sharing: empty archives. [news]. Nature 461, 160-163. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/461160a
 4. DANS. (2011). The Dutch data landscape in 32 interviews and a survey. Retrieved from http://www.dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSthedutchdatalandscape.pdf
 5. CLARIN. Retrieved from http://www.clarin.nl/
 6. DARIAH. Retrieved from http://www.dariah.eu/
 7. Nederlab. Retrieved from http://www.nederlab.nlhttp://www.ru.nl/lst/projects/nederlab/
 8. Horizon 2020. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 9. TUDelft; EUR; Universiteit Twente; TU/e; Universiteit Leiden. (2013). Position Paper on Open Access of Scientific Data in Horizon 2020. Retrieved from http://weblog.library.tudelft.nl/wp-content/uploads/2013/11/Position-Paper-on-Open-Access-to-Scientific-Data-in-Horizon-2020.pdf
 10. European Commission. (2013, December 9). Fact sheet: Open Access in Horizon 2020. Retrieved from https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
 11. European Commission. (2013, December 16). Commision launches pilot to open up publicly funded research data. [press release]. Retrieved from ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
 12. European Commission. (2013, December 11). Guidelines on Data Management in Horizon 2020. Retrieved from ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
 13. RDNL. Essentials 4 Data Support. Paragraaf Datamanagementplanning Retrieved from https://datasupport.researchdata.nl/start-de-cursus/ii-planfase/datamanagementplanning/

botMessage_toctoc_comments_9210