Vraag en aanbod

"The main reason we do not routinely share data is that, until recently, we could not." - Maryann E. Martone(1)

   Hoofdlijnen

Als data supporter ondersteun je onderzoekers/onderzoeksgroepen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van data. Afhankelijk van het stadium waarin het onderzoek zich bevindt, leven er verschillende vragen, zoals:

 • Ik heb oude tapes in de kast liggen en nu wil ik die digitaliseren en archiveren. Kun je me helpen?
 • We willen onze onderzoeksdata makkelijker kunnen delen met andere onderzoeksgroepen. Zijn daar oplossingen voor? 
 • Kun je me helpen bij het schrijven van een datamanagementplan?
 • Kunnen jullie toegang regelen tot extern verzamelde datasets? 


Er bestaan nogal wat surveys die uitzoeken(2) wat onderzoekers eigenlijk willen met hun onderzoeksdata en welk type data support ze op prijs stellen. Onderzoekers willen hun data bijvoorbeeld best delen, maar ze willen eerst zelf de vruchten van hun data plukken, maken zich zorgen over intellectueel eigendom/privacy, en ze worden er nog niet voldoende voor beloond. Als je Initiates file downloadhier klikt, krijg je een tabel te zien met voorwaarden waaronder onderzoekers hun data delen. De tabel is het resultaat van een enquête onder onderzoekers en is afkomstig uit het artikel 'If we share data, will anyone use them'.(3) Het beeld kan er in jouw vakgebied net anders uitzien, maar je krijgt een indruk van wat er leeft.

Als data supporter achterhaal je waar de klant behoefte aan heeft en weet je zorgen te weerleggen. Tegelijkertijd houd je het hele plaatje in de gaten. In de video hieronder zie je een filmpje waarin veel voorkomende zorgen op het gebied van het delen van data in beeld worden gebracht. Het filmpje is gebaseerd op een blogpost van Carly Strasser.(4)RDNL video on answers to possible worries researchers may have about sharing their data;
select HD quality for the best viewing experience.

Gespreksgereedschap: LSA

In het filmpje hierboven probeert de data supporter de klant te inspireren en te overtuigen. Dat is niet altijd een vruchtbare tactiek. Als de klant blijft 'ja, maren' dan is het zaak van strategie te veranderen. In de regel kun je stellen dat er weerstand in het spel is zodra een gesprek zich herhaalt. Blijkbaar past jouw aanbod niet bij de vraag en inhoudelijke argumenten helpen je dan niet verder. Dan is het zaak om de zorg achter de zorg boven tafel te krijgen, bijvoorbeeld met LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen):

 1. Stop met praten en luister.
 2. Vat samen wat de klant zegt en benoem wat je opvalt
  'Als ik u goed begrijp zegt u dat ...'
 3. Vraag door.


Achter elke NEE zit een JA. Een JA tegen ongestoord onderzoek doen bijvoorbeeld. Als je bij die JA aan kunt sluiten, dan sluit je aan bij de beleving van je klant. Een term die in dit verband ook veel gebruikt wordt is NIVEA: Niet invullen voor een ander.

    Casus Klare taal

In het JISC-project Incremental kwamen projectmedewerkers erachter dat de meeste onderzoekers niet bekend waren met termen zoals data archive, repository, preservation, metadata. De schrijvers van het bijbehorende artikel(5) adviseren om data jargon te vertalen om advies zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zo noemen ze preservation nu looking after your data.

   Casus Aansluiten

In onderstaande casus lees je hoe Maarten van Bentum aansluit bij de behoefte aan data support van de onderzoeksgroep Water Engineering and Management van de Universiteit Twente.

Maarten van Bentum:

"Behoefte aan databeheer is vaak latent aanwezig. Wanneer je er naar vraagt is databeheer in eerste instantie geen probleem. Maar na enig doorvragen komen toch wel kanttekeningen bij het beheer van data naar boven. Zoals de wens om de data die binnen de groep geproduceerd zijn beter te kunnen delen. 

Zo ook bij de groep Water Engineering and Management (WEM) aan de UT. Na een eerste gesprek met de hoogleraar stelde zij voor om het bestaande interne databeheer eens onder de loep te nemen en te kijken hoe er tegen zo laag mogelijke kosten verbeteringen aangebracht konden worden. Deze activiteiten zouden worden uitgevoerd als pilot binnen het SURF-project CARDS.

Toen ik het eerste gesprek had met de verantwoordelijke voor het databeheer bij WEM, bleek dat hij nauwelijks noodzaak zag tot verbeteringen in het databeheer van de groep. Het bestaande databeheer beperkte zich tot het verzamelen van datasets op een centrale schijf, zonder nadere beschrijving van deze sets of de mogelijkheid deze schijf te doorzoeken. De data werden dus wel bewaard (hoewel niet systematisch) maar niet of nauwelijks binnen de groep hergebruikt.

We besloten om een inventarisatie te maken van de ideeën over databeheer binnen de groep. Uit interviews met promovendi en onderzoeksmanagers kwam naar voren dat bij PhD-ers databeheer en het (intern) delen van data niet of nauwelijks leeft. Bij de onderzoeksmanagers leefde het echter wel. In overleg met één van hen kwam een concreet idee naar boven voor het implementeren van een tool voor intern databeheer. Op basis van een dergelijke tool worden afspraken gemaakt over het omgaan met data. De kosten van deze verbeteringen beperken zich tot het aanschaffen van een PC waarop de tool geïnstalleerd wordt. Het beheer komt in handen van de huidige verantwoordelijke databeheerder van de groep.

Waarin zit nu het succes van deze casus? Ten eerste in het zoeken naar en werken aan een concrete verbetering van een bestaande databeheerpraktijk. Een verbetering die vanuit de groep naar voren kwam. Ten tweede in de bescheiden omvang, ook wat betreft de kosten, van deze verbetering. Veel groepen hebben te maken met een krap budget dat in de komende jaren ook niet veel ruimer zal worden. Ten slotte zat het succes in de intensieve samenwerking met de databeheerder van de groep.  Als data supporter ben je enerzijds degene die kennis en ervaring inbrengt, anderzijds degene die adviseert over de stappen in een proces van verandering van het databeheer".

  De diepte in

Gespreksvaardigheden zijn van groot belang voor het slagen van data support. In deze cursus stippen we het onderwerp maar kort aan. Wil je er meer over weten? Volg een training speciaal op dit gebied of neem een kijkje in de volgende boeken:

 • Nathans, H. (2011). Adviseren als tweede beroep (3e druk). Kluwer.

  Om succesvol te zijn in een organisatie is vakkennis alleen niet voldoende. Het vak van adviseur vergt hele andere competenties. Hannah Nathans maakt duidelijk welke factoren tijdens adviesgesprekken een belemmerende of bevorderende rol spelen.

 • Goethem, P. van (2012). IJs verkopen aan eskimo's (8e druk). Business Contact.

  In dit boek stelt Pacelle van Goethem dat de invloed die je hebt afhangt van het gevoel dat je oproept en de mate van betrokkenheid: hoe belangrijk is het onderwerp voor de klant?

 • Patterson, K. ea. (2010). Crucial Conversations. Uitgeverij Boekwerk.

  Kerry Patterson laat zien hoe je voor een veilige omgeving kunt zorgen waarin vrijwel alles bespreekbaar is.

   Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten

Bronnen

 1. Martone, M.E. (2014), We want you to share your data. Brain and Behaviour, 4(1), 1-3. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.192/abstract;jsessionid=7C23838612E2ECE97E7B9ED872D94755.f02t02
 2. http://www.citeulike.org/group/18394
 3. Wallis, J.C.; Rolanda, E.; Borgman, L. (2013, July 23). If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology. PLOS ONE. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0067332
 4. Strasser, C. (2013, April 24). Closed data ... excuses, excuses. [blog]. Data pub. Retrieved from http://datapub.cdlib.org/2013/04/24/closed-data-excuses-excuses/
 5. Freiman, W.C.; Molly, L.; Jones, S.; Snow, K. (2011). Making sense: talking data management with researchers. International Journal of Digital Curation, 6(2). Retrieved from http://eprints.gla.ac.uk/49201/

Verder lezen

   Jouw toevoegingen

Heb jij situaties meegemaakt waarbij je aan kon sluiten bij de vraag van de onderzoekers of onderzoeksgroep? Heb je andere aanvullingen? Deel ze in de comments.


botMessage_toctoc_comments_9210