Please select a page template in page properties.

CoreTrustSeal

Being a certified repository has several external and internal benefits. It for instance improves the quality and transparency of internal processes, increases awareness of and compliance with established standards, builds stakeholder confidence, enhances the reputation of the repository, and demonstrates that the repository is following good practices | Dillo & de Leeuw, 2018

Een digitaal archief kan gekeurd worden door derden en op die manier een datakeurmerk verwerven. Zo'n keurmerk geeft aan dat het archief volgens derden een Trusted Digital Repository (TDR) is en dat de onderzoeksdata die er zijn gedeponeerd ook in de toekomst gevonden en gedeeld kunnen worden. In deze paragraaf passeren verschillende beschikbare datakeurmerken de revu.  

Datakeurmerken

CoreTrustSeal (CTS, n.d.a.) is een keurmerk dat is voortgekomen het Data Seal of Approval (DSA) (CTS, n.d.b.) en het World Data System (WDS) (ISCU, n.d.). Het CTS is gebaseerd op het zogeheten OAIS model (Reference Model for an Open Archival System, CSSD, 2012). Er zijn 16 richtlijnen waar het archief aantoonbaar aan moet voldoen. Het gaat daarbij om het beschrijven en documenteren van werkprocessen zoals de aanpak bij software-, hardware- en datamigratie. Om voor een CTS keurmerk in aanmerking te komen moet een archief kortweg voldoen aan de volgende criteria (CTS. n.d.c.):

 • De data zijn te vinden op het internet;
 • De data zijn beschikbaar (daarbij is rekening gehouden met privacy en intellectueel eigendom);
 • De data zijn beschikbaar in een bruikbaar formaat;
 • De data zijn betrouwbaar;
 • De data kunnen worden geciteerd.   


In het DANS data-archief is een dataset opgenomen met alle instellingen die op dat moment een CTS hebben en de bijbehorende documentatie om dat te bewijzen (de Leeuw, 2019). Een lijst met gecertificeerde data-archieven is te vinden op de website van CoreTrustSeal (CTS, n.d.d). 

Naast de CTS basiscertificering zijn er nog twee andere, meer uitgebreide, standaarden: 

In de spotlight


CTS, NESTOR en ISO: de verschillen

In onderstaande tabel staan de verschillen tussen de CTS-certificering, het aanvragen van het NESTOR seal en ISO-certificering op een rijtje (Netwerk Digitaal Erfgoed, n.d.). De toetsing loopt in intensiteit uiteen van een ‘peer review’ van opgeleverde documentatie in het geval van de CoreTrustSeal tot een voorbereid ‘on-site’ bezoek van een extern audit team in het geval van ISO richtlijn 16363.

Keurmerk

Criteria

Aanpak

CoreTrustSeal 16 Review van de self-assessment door twee reviewers
NESTOR (gebaseerd opDIN 31644) 34 Twee afzonderlijke peer reviews
ISO 16363 109 Review van de documentatie en een on-site audit

De voordelen van een CoreTrustSeal aanvraag

Waterman en Sierman (2016) hebben onderzoek gedaan naar de kosten en baten van CTS-certificering. Dillo en de Leeuw (2018) vatten een aantal van de voordelen als volgt samen:

 • Het uitvoeren van een zelfevaluatie kost niet veel tijd; gemiddeld twee tot vier dagen;
 • De te besteden tijd hangt voornamelijk af van het niveau van bestaande documentatie; 
 • Het certificeringsproces is zeer nuttig als een evaluatie van interne procedures, die kunnen worden herzien en waar nodig bijgewerkt. De huidige stand van zaken wordt zichtbaar. Bovendien worden de procedures en documentatie geëvalueerd, getest en goedgekeurd door een externe professional en is de CTS zeer nuttig bij het bepalen van sterke en zwakke punten;
 • CTS-certificering bevestigt nut en noodzaak van langetermijnplanning en helpt deze kwesties hoger op de agenda van het management te krijgen;
 • CTS-certificering draagt ​​bij aan een betrouwbaar imago. Het keurmerk verduidelijkt wat een digitale repository is, wat de activiteiten zijn en creëert transparantie op het gebied van duurzaamheid;
 • Het CTS-keurmerk helpt bij het opbouwen van een community: "We werken allemaal volgens dezelfde normen";
 • Vanwege zijn algemene aanpak wordt CTS gezien als een minder ‘bedreigende’, gedetailleerde en tijdrovende procedure dan meer omvattende standaarden, zoals ISO. De focus ligt op het vergroten van bewustzijn en transparantie.

CTS als startpunt voor een FAIR-keurmerk

In het rapport 'Turning FAIR into reality' raden de schrijvers aan om het CTS te gebruiken als startpunt voor het ontwikkelen van een beoordelingskader voor FAIR certificering van data-archieven en services (Europese Commissie, 2018). In het project FAIRsFAIR (n.d.) wordt deze aanbeveling uitgewerkt.


Bronnen

Klik om te openen/sluiten

NB (2023): Some of these sources may no longer be maintained or may have moved URLs. The E4DS website is currently being updated; for archival reasons, we will not update this particular source list, but encourage you to search for them via your favourite search engine or to ask our coaches for their recommendations. Apologies for any inconvenience!

 

4TU.Center for Research Data (n.d.) About 4TU.Centre for Research Data. https://researchdata.4tu.nl/en/about-4turesearchdata/organisation/

CoreTrustSeal (n.d.a.). CoreTrustSeal. https://www.coretrustseal.org/

CoreTrustSeal (n.d.b.). Data Seal of Approval Synopsis. https://www.coretrustseal.org/about/history/data-seal-of-approval/

CoreTrustSeal (n.d.c.). Data Repositories Requirements. https://www.coretrustseal.org/why-certification/requirements/

CoreTrustSeal (n.d.d.). Certified Repositories. https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/

CoreTrustSeal (n.d.e.) Implementation of the CoreTrustSeal. DANS. https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2018/04/DANS-Electronic-Archiving-SYstem-EASY-.pdf

CCSDS. (2012). Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf 

DANS (2016). NESTOR-seal voor DANS. [Nieuwsbericht]. https://dans.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/nestor-seal-voor-dans

Dillo, I., Leeuw, L. de (DANS) (2018). Mitteilungen der VÖB 71. Nr. 1: Repositorien in Österreich. 162-170. http://eprints.rclis.org/34431/1/1981-7410-1-PB.pdf 

Europese Commissie (2018). Turning FAIR into reality. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

FAIRsFAIR (n.d.). https://www.fairsfair.eu/

ISO (2017). ISO 16363:2012 [CCSDS 652.0-R-1]. SPACE DATA AND INFORMATION TRANSFER SYSTEMS -- AUDIT AND CERTIFICATION OF TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES. https://www.iso.org/standard/56510.html

Leeuw, L. de (DANS) (2019): Data Seal of Approval (DSA). https://doi.org/10.17026/dans-28z-njxq

Nestor (n.d.) https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Home/home_node.html

Netwerk Digitaal Erfgoed (n.d.). Van zelfevaluatie tot ISO-certificering. Leren Preserveren [cursus]. https://lerenpreserveren.nl/topic/de-vijf-fasen-van-certificering/ 

Waterman, K., Sierman. B. (2016). Survey on DSA-certified digital repositories. http://www.ncdd.nl/wp-content/uploads/2016/10/201611_DE_Houdbaar_Report_DSA-survey_2016.pdf 

World Data System (n.d.) https://www.icsu-wds.org/