Please select a page template in page properties.

Kernwaarden

The integrity of research is based on adherence to core values— objectivity, honesty, openness, fairness, accountability, and stewardship. These core values help to ensure that the research enterprise advances knowledge | National Academies of Sciences, 2017

Kernwaarden, zoals integriteit en reproduceerbaarheid, vormen de wortels van het wetenschappelijke bedrijf. Het in de praktijk brengen van deze kernwaarden vergroot de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en efficiëntie van wetenschappelijk onderzoek.

Integriteit en reproduceerbaarheid

Kernwaarden zijn het ethisch kompas van de wetenschap en vormen de rode draad die alle onderdelen van de onderzoekscyclus verbindt. Ze geven aan wat 'goed is om te doen' en wat de onderzoeksgemeenschap nastreeft. In Essentials 4 Data Support staan twee kernwaarden voorop: Integriteit en reproduceerbaarheid. Als onderzoekers integer en reproduceerbaar werken, dan leidt dat niet alleen tot betrouwbare maar ook tot (her)bruikbare wetenschap. 

De manier waarop de onderzoeksgemeenschap streeft naar betrouwbaar en (her)bruikbaar onderzoek wordt verschillend ingevuld. Het zijn begrippen zoals open science, Research Data Management (RDM) en FAIR data management die een visie vertegenwoordigen. Een manier waarop. Dit soort termen geeft aan waar de nadruk zou moeten liggen op weg naar betrouwbare en (her)bruikbare onderzoeksresultaten. De begrippen laten zien wat je zou moeten doen om de daad bij het woord te voegen. 

We believe that Open Science has the potential to change the workings of the scholarly communication system for the better – but we see openness as a means to an end. When we call for openness in scholarly communication, we usually try to achieve an underlying principle, such as accessibility or reusability | Vienna Principles, 2016

In de komende twee paragrafen gaan we nader in op de kernwaarden integriteit en reproduceerbaarheid.   

In de spotlight


Kernwaarden in het strategisch plan van het Center for Open Science (2017)

De missie van het Center for Open Science is het vergroten van de openheid, integriteit en reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. In het strategisch plan van het 'Center for Open Science' (Nosek, 2017) valt te lezen dat openheid en reproduceerbaarheid in de huidige onderzoekscultuur weliswaar kernwaarden zijn, maar dat het tegelijk ook waarden zijn die nog niet binnen alle disciplines in de praktijk worden gebracht.

Het COS wil daar op vijf manieren verandering in brengen: 

 • Metascience
  Nieuwe kennis vergaren om verandering aan te moedigen.
 • Infrastructuur
  Technology bouwen om verandering mogelijk te maken.
 • Training
  Het verspreiden van kennis om verandering mogelijk te maken.
 • Erkenning en waardering
  Redenen geven om verandering te omarmen.
 • Gemeenschap
  Het bevorderen van verbinding en inclusie om verandering te verspreiden.      

Kernwaarden in het Nationaal Plan Open Science (2017), nu Open Science NL

Het Nationaal Plan Open Science (2017), nu Open Science NL, beschrijft hoe overheid, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties zich gezamenlijk inzetten om een open, integer en transparant wetenschappelijk proces te creëren:

Voor de wetenschap leidt open science tot een transparanter, controleerbaar, sneller, efficiënter, reproduceerbaar en duurzamer onderzoeksproces; en dus tot snellere kennisontwikkeling | Nationaal Plan Open Science (2017)  

 

Het visiedocument van de Vereniging Hogescholen (2017) zegt het volgende over open science: 

 

Hogescholen zien Open Science als een belangrijk middel om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Het openbaar maken van onderzoeksdata en onderzoeksresultaten ondersteunt de kenniscirculatie en helpt nieuwe kennis te genereren in de driehoek van onderzoek, praktijk en onderwijs | Vereniging Hogescholen (2017)

 

In het eerste citaat ligt de nadruk meer op de kernwaarden zelf en in het tweede citaat ligt de nadruk op de resultaten van open science. 


Bronnen 

Klik om te openen/sluiten

NB (2023): Some of these sources may no longer be maintained or may have moved URLs. The E4DS website is currently being updated; for archival reasons, we will not update this particular source list, but encourage you to search for them via your favourite search engine or to ask our coaches for their recommendations. Apologies for any inconvenience!

 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. Fostering Integrity in Research. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/21896

Kraker, P., Dörler, D., Ferus, A., Gutounig, R., Heigl, F., Kaier, C., … Wandl-Vogt, E. (2016, June 15). The Vienna Principles: A Vision for Scholarly Communication in the 21st Century. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.55597

Nationaal Plan Open Science. DANS, De Jonge Akademie, DTL, GO FAIR, KB, KNAW, LCRDM, Netherlands eScience Center, NFU, NWO, PNN, SURF, 4TU.Centre for Research Data, UKB, VH, VSNU, ZonMw. (2017). https://www.openscience.nl/het-nationaal-platform-open-science/nationaal-plan-open-science

Nosek, B. A. (2017, March 6). Center for Open Science: Strategic Plan. https://doi.org/10.31219/osf.io/x2w9h 

Vereniging Hogescholen (2017). Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht onderzoek. https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/826/original/Visie-statement_Open_Science_Vereniging_Hogescholen.pdf?1511795636