Please select a page template in page properties.

Archiveren en publiceren bij RDNL

In deze paragraaf vind je een keuzehulp voor het archiveren of publiceren van onderzoeksdata bij RDNL.    

RDNL-diensten voor het archiveren en publiceren van data 

De RDNL-partners SURF (n.d.a.), DANS (n.d.a.) en 4TU.ResearchData (n.d.a.) bieden een aantal diensten aan om data te archiveren voor transparantie/verificatiedoeleinden en/of om ze te publiceren voor hergebruik. In de onderstaande illustratie staan de oplossingen weergegeven. 

De keuzetool is bedoeld voor de individuele onderzoeker die een plek zoekt om zijn of haar dataset te archiveren of publiceren. Een instelling kan zelf ook op centraal niveau (instellingsniveau) faciliteiten aanbieden en dan is deze keuzetool niet van toepassing.  

Voor het registreren en publiceren van onderzoekssoftware, kan de software directory van het Netherlands eScience Center (n.d.) gebruikt worden.  

Bronnen 

Klik om te openen/sluiten

4TU.ResearchData (n.d.a.). https://data.4tu.nl/

4TU.ResearchData (n.d.b.) Archiveer jouw onderzoeksdata. https://data.4tu.nl/info/gebruik/publish-cite/

DANS (n.d.a.).https://dans.knaw.nl/nl

DANS (n.d.b.). DataVerseNL. https://dans.knaw.nl/nl/over/diensten/DataverseNL/DataverseNL?set_language=nl

DANS (n.d.c.). DANS EASY. https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

Netherlands eScience Center (n.d.) Research Software Directory. https://www.research-software.nl/ 

SURF (n.d.a.). https://www.surf.nl/

SURF (n.d.b.). SURF Data Archive. https://www.surf.nl/en/secure-long-term-storage-with-data-archive

SURF (n.d.c.). SURF Data Repository. https://repository.surfsara.nl/

Vrije Universiteit Amsterdam (2019, 11 maart). ‘In Dataverse kan ik mijn data makkelijk opslaan, archiveren en delen’ [Nieuwsbericht]. https://www.ub.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2019/jan-mrt/in-dataverse-kan-ik-mijn-data-makkelijk-opslaan-archiveren-en-delen.aspx