Frontoffice - Backoffice Model

"It is important to recognize the current uncertainty as to how data management support and services will be distributed among university, disciplinary, funder, national and international stakeholders. In this complex environment, an institution must actively determine how data services will be managed and distributed internally."  - OCLC(1)

    Hoofdlijnen

In deze paragraaf behandelen we het frontoffice - backoffice model van Research Data Netherlands als manier om research data services te organiseren. 

Het delen van data wordt steeds belangrijker in de wetenschap. Steeds vaker eisen financiers dat de data uit publiek gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk en duurzaam bewaard worden in data-archieven. Tot nu deden data-archieven vooral zaken met individuele onderzoekers, maar met de verwachte schaalvergroting van het deponeren van onderzoeksdata acht Research Data Netherlands de tijd rijp om dit model aan te passen en de stakeholders te organiseren in frontoffices en backoffices.  Elke stakeholder levert diensten die passen bij hun specifieke missie. Bij data-archieven als DANS en 4TU.Centre for Research Data is dat het duurzaam archiveren van onderzoeksdata.

Het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers ligt bij de instelling waar de onderzoeker werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld universiteitsbibliotheken (samen met IT-diensten) een frontoffice vormen. De frontoffice medewerker is de schakel tussen de klant en de backoffice.  Voor onderzoekers betekent dit een single point of entry bij vragen over databeheer en archivering.  Het is een eerste wegwijzer dicht bij huis.

Frontoffice taken Backoffice taken
Onderhouden en verbinden van contacten Innovatie op het gebied van permanente opslag, data management en hergebruik van onderzoeksdata (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een data policy, R&D-activiteiten)
Training van onderzoekers Het leveren van expertise aan de front-office medewerkers en onderzoekers (bijvoorbeeld door het bijdragen aan de ontwikkeling van trainingsmateriaal)
Doorverwijzen naar en samenwerken met de backoffice  Lange termijn bewaring van onderzoeksdata in een trusted digital repository (Data Seal of Approval)
Data-acquisitie
Ondersteunen van data-opslag tijdens het onderzoek in samenwerkingsomgevingen (datalabs)

 

Organisaties verschillen in vakgebied, omvang en type onderzoeksdata, personele capaciteit, ambitie enzovoort. Deze verschillen kunnen leiden tot een verschillende inrichting. Er zullen instellingen zijn met enkel frontoffice taken die de backoffice taken afnemen bij een data-archief als 4TU.Centre for Research Data of DANS. Maar er zullen ook organisaties zijn met zowel frontoffice als backoffice taken.

Het belangrijkste doel van het onderscheid tussen frontoffice en backoffice is ‘niet twee keer het wiel uitvinden’. Niet allemaal op eigen gelegenheid een backoffice starten, maar gebruik maken van de ervaringen die er al zijn. Een goede afstemming tussen onderzoekers, instellingen, uitgevers, financiers enzovoort kan de benodigde voorwaarden scheppen om de verwachte schaalvergroting in het delen en archiveren van onderzoeksdata in goede banen te leiden.

    Casus

De Zandmotor

De Zandmotor(2) is een door de mens aangelegd schiereiland voor de kust van Ter Heijde. Er wordt onderzocht of deze ingreep ervoor kan zorgen dat de natuur het zand eigenhandig langs onze kust verspreidt. Het project is een samenwerking tussen onderzoekers van de TU Delft(3) (faculteit civiele techniek en geowetenschappen) en STW Nature Coast Teams(4) onder leiding van Rijkswaterstaat.(5)

De onderzoeksdata van dit project worden opgeslagen en gedeeld(6) in een OpenEarth(7) datalab. Dit datalab is ontwikkeld vanuit de onderzoeksgemeenschap zelf door onderzoekers bij Deltares. Deltares(8) is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur.
De faculteit civiele techniek en geowetenschappen stelt een helpdesk ter beschikking aan de onderzoekers die met het datalab gaan werken. Deltares leidt een aantal studenten op in het omgaan met de data types en data formaten die bij dit OpenEarth datalab horen. En 4TU.Centre for Research Data levert de infrastructuur, ontwikkelcapaciteit en borging. Zij brengt de data over naar 4TU.Centre for Research Data op het moment dat de artikelen gepubliceerd worden en als het project is afgelopen.

 

De illustratie is een uitgewerkt voorbeeld van een illustratie uit een Research Data Netherlands folder over het Frontoffice - Backoffice model.(9)

   Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten

Bronnen

  1. Erway, R. (2013). Starting the Conversation: University-wide Research Data Management Policy. OCLC Research. Retrieved from http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2013/2013-08.pdf
  2. De Zandmotor. Retrieved from http://www.dezandmotor.nl/
  3. TU Delft. Hydraulic Engineering. Retrieved from https://www.tudelft.nl/en/ceg/over-faculteit/departments/hydraulic-engineering/sections/coastal-engineering/research/nemo/
  4. STW. Nature-drive nourishment of coastal systems (NatureCoast). Retrieved from stw.nl/nl/programmas/nature-driven-nourishment-coastal-systems-naturecoast
  5. Rijkswaterstaat. Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming. Retrieved from http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/zandmotor/index.aspx
  6. 3TU.Datacentrum (2014, April 9). Zandmotor Monitoring data-lab in de lucht. [news]. Retrieved from http://researchdata.4tu.nl/over-4turesearchdata/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews[tt_news]=154&cHash=3bace40dee489c4338a445efbab1e0c8
  7. OpenEarth. Retrieved from http://publicwiki.deltares.nl/display/OET/OpenEarth
  8. Deltares. Retrieved from http://www.deltares.nl/nl
  9. Research Data Netherlands. Een federatieve data-infrastructuur voor Nederland: Het Frontoffice - Backoffice model. [folder]. Retrieved from http://www.researchdata.nl/fileadmin/content/RDNL_algemeen/Documenten/RDNL-FOBOmodel-NL-web.pdf

    Jouw toevoegingen

Hoe is data support binnen jouw instelling georganiseerd? Als jij kijkt naar jouw rol als data supporter, heb (of verwacht je) dan meer frontoffice-taken of backoffice-taken? Naar welke taken gaat jouw voorkeur uit? Alle opmerkingen die je hierover kwijt wilt, kun je plaatsen in de comments.


botMessage_toctoc_comments_9210