Please select a page template in page properties.

Reproduceerbaarheid

Reproducibility means that research data and code are made available so that others are able to reach the same results as are claimed in scientific outputs | The Open Science Training Book, 2018

Reproduceerbare onderzoekspraktijken vormen de kern van goed onderzoek. In deze paragraaf staan we kort stil bij wat we bij Essentials 4 Data Support onder reproduceerbaarheid verstaan. 

Definities van reproduceerbaarheid

Er bestaan in de wetenschappelijke literatuur en praktijk verschillende definities van reproduceerbaarheid. Dat kan verwarrend zijn. Barba (2018) geeft een overzicht van de verschillende definities en geeft aan hoe het gebruik ervan per wetenschapsdiscipline kan verschillen. Ze geeft aan dat er geen echte andere oplossing bestaat dan altijd aan te geven wat je onder een term verstaat. 

In Essentials 4 Data Support noemen we onderzoek reproduceerbaar als onderzoekers alle benodigde (meta)data, software en computerscripts verschaffen die het mogelijk maken om het onderzoek ofwel opnieuw uit te voeren of om heranalyse van de onderzoeksdata mogelijk te maken.

Het opzetten van reproduceerbaar onderzoek vergt een gedegen voorbereiding in de planfase. In Hoofdstuk II zullen we een aantal tips en tools behandelen die het vergroten van de reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek beogen. 

Reproducible research practices are at the heart of sound research and integral to the scientific method. How best to achieve rigorous and efficient knowledge accumulation is a scientific question | A manifesto for reproducible science, 2017 

In de spotlight


Metascience: Wetenschappelijk onderzoek naar reproduceerbaarheid

De onderzoeksgemeenschap onderneemt actie om zelf - via een wetenschappelijke weg - de kwaliteit en geloofwaardigheid van wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Een aantal voorbeelden:

  • Een proefschrift met als onderwerp van studie datamanagement en reproduceerbaarheid bij experimenten met de deeltjesversneller, de Large Hadron Collider, van het CERN. Deze studie maakte het mogelijk om barrières voor reproduceerbaarheid te identificeren en aan te pakken. (Trisovic, 2018).
  • Een grootschalig onderzoek naar reproduceerbaarheid in de psychologie. (Open science collaboration, 2015).
  • In 'a manifesto for reproducible science' (Munafo, 2017) betogen de auteurs dat de sleutel tot robuuste metascience - die de onderzoekspraktijk evalueert en verbetert - is dat onderzoekers de status quo altijd blijven bevragen. Zelfonderzoek naar de verbetering en zelfcorrectie van het wetenschappelijke proces is even belangrijk als het doen van het onderzoek zelf.  

Bronnen

Klik om te openen/sluiten

NB (2023): Some of these sources are no longer maintained or have moved URLs. The E4DS website is currently being updated; for archival reasons, we will not update these particular sources, but encourage you to search for them via your favourite search engine or to ask our coaches for their recommendations. Apologies for any inconvenience!

 

Barba, L.A. (2018). Terminologies for Reproducible Research. arXiv:1802.03311

Munafò, M.R., Nosek, B.A., Bishop, D.V.M., Button, K.S., Chambers, C.D., du Sert, N.P., Simonsohn, U., Wagenmakers, E., Ware, J.J., Ioannidis, J.P.A. (2017). A manifesto for reproducible science. Nature Human Behaviour. http://doi.org/10.1038/s41562-016-0021

Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251):aac4716. https://doi.org/10.1126/science.aac4716

Foster Open Science (2018). Open Science Training book. 4. Reproducible Research and Data Analysis. https://book.fosteropenscience.eu/en/02OpenScienceBasics/04ReproducibleResearchAndDataAnalysis.html

Trisovic, A. (2018). Data preservation and reproducibility at the LHCb experiment at CERN [Doctoral thesis]. https://doi.org/10.17863/CAM.30973